Het gaat om een pilot van een jaar waarin optometristen elke donderdag van 17.30 tot 20.30 uur gaan werken in het ziekenhuis in Leiderdorp (t.z.t. zal dit mogelijk uitbreiden naar meerdere dagdelen). Onze optometristen behandelen de minder complexe oogaandoeningen. Dit draagt bij aan de transitie Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De patiënten kunt u gewoon via ZorgDomein verwijzen, zoals u gewend bent. Kies in ZorgDomein onder de juiste zorgvraag voor het kopje ‘optometristencentrum’. Indien nodig zal de optometrist doorverwijzen naar de oogarts.

Vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP), wordt binnen Alrijne gekeken welke zorg voorkomen, verplaatst of vervangen kan worden om zo de juiste zorg op de juiste plek in te richten. Belangrijk daarbij is dat capaciteit vrij gemaakt kan worden om de groeiende zorgvraag de komende jaren op te kunnen vangen. Het optometristencentrum wordt in het eerste jaar gefinancierd vanuit transformatiegelden van Zorg en Zekerheid.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Heleen Aantjes, projectleider JZJP via hdaantjes@alrijne.nl.

Terug naar boven