Wij vragen u bij patiënten waar u in de advanced care planning mee hebt afgesproken geen ingrijpende medische behandelingen meer uit te voeren, bij een acute situatie nogmaals af te wegen of de patiënt hiervoor wellicht op een ELV/GRZ/WLZ crisisbed geplaatst kan worden. 

Door de afschaling van electieve OK’s zijn deze bedden in onze regio beschikbaar via het RAP. Patiënten zijn in deze omgeving beter af dan in de ziekenhuisomgeving waar zij vatbaarder zijn voor een delier. 

Lukt dit niet in een acute setting? Dan kunt u de patiënten natuurlijk insturen, maar fijn als u dan aangeeft dat het eigenlijk een sociale indicatie is. Houdt u er dan rekening mee dat wij de patiënt zullen proberen spoedig door te plaatsen. Wellicht kunt u dit bij de mantelzorger/familie vast aangeven. 

Heel veel dank voor uw medewerking op dit punt.

Terug naar boven