We hanteren hierbij wel bewust een korte planhorizon zodat we snel kunnen schakelen mocht dat nodig zijn. Want we bereiden ons tegelijkertijd ook goed voor op de Britse corona-variant en de impact die dat zou kunnen hebben op de ziekenhuiszorg. We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten, volgen de actuele richtlijnen en hebben voldoende voorraad van alle persoonlijke beschermingsmiddelen in huis.  Daarnaast is zoals bekend de afgelopen periode gestart met het vaccineren tegen corona. Een deel van het ziekenhuispersoneel dat werkzaam is in de acute- en/of COVIDzorg, de collega’s en de bewoners van onze verpleeghuizen zijn inmiddels gevaccineerd.

Terug naar boven