De triage door de cardioloog vindt plaats bij de eerste 6 opties. Optie 7 ‘Overige zorgvragen cardiologie’ is alleen te gebruiken voor inloop-ECG’s.

De verwezen patiënten die binnen de eerste 6 opties vallen, kunnen na zeven dagen telefonisch een afspraak maken. De triage heeft dan plaatsgevonden. Doordat we de afspraken telefonisch en in samenspraak met patiënten maken, worden afspraken minder vaak afgezegd. Patiënten die zelf niet bellen, krijgen na de triage automatisch een afspraak thuisgestuurd (de datum is daardoor niet in samenspraak met patiënt bepaald).

Belangrijk hierbij te melden

  • Verwijzingen in ZorgDomein kunnen alleen in behandeling genomen worden als een verwijsbrief wordt meegestuurd. Helaas blijft deze verwijsbrief soms hangen bij de huisarts in het systeem omdat de verwijzing niet volledig wordt verstuurd.
  • De cardiologen pakken dagelijks de wachtlijst voor triage op.
  • Wilt u s.v.p. niet naar patiënten het telefoonnummer van de spoedlijn communiceren. Deze spoedlijn 071-5828243 is speciaal voor huisartsen!
  • De procedure bellen met spoed naar de dienstdoende cardioloog blijft ongewijzigd.

Oude ECG’s graag controleren

Soms ontvangen we oude ECG’s (gemaakt in de huisartsenpraktijk) van maanden geleden die alsnog in bulk worden verzonden (vanuit de concepten mailbox) voor een beoordeling door de cardioloog. ECG’s moeten worden bevestigd en daarna verzonden. ECG’s blijven in concept staan na alleen bevestigen en worden dus niet automatisch verstuurd. Mocht u onverhoopt nog oude ECG’s als ‘concept’ vinden, wilt u dan s.v.p. controleren of het ECG nog relevant is en zo nodig handmatig verwijderen? Alvast hartelijk bedankt.  

Terug naar boven