Met deze zorgthema’s streven we de volgende gewenste resultaten na:

  • een integrale visie voor de patiëntendoelgroepen binnen de clustering;
  • een volledig, ketenoverstijgende integratie van zorgpaden bij nauw gerelateerde aandoeningen of bij zorg met een gelijksoortige wijze van zorgverlening;
  • een duurzame en toekomstgerichte aansturing op zorgwaarde.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van de visies en ambities per zorgthema. In de komende nieuwsbrieven zullen we hier meer over toelichten. Vind je het als verwijzer interessant om mee te denken met een van deze thema’s? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met uroloog Katja Goossens (cagoossens@alrijne.nl) of kwaliteitsadviseur Nadine Keunen (nikeunen@alrijne.nl).

Terug naar boven