“Wij waren goed voorbereid om te beginnen met vaccineren,” vertelt bestuursvoorzitter Yvonne Wilders. “Het was een race tegen de klok om dit mogelijk te maken, maar we zijn blij dat het is gelukt. Voor Alrijne Ziekenhuis zijn twee zaken namelijk van essentieel belang: we zetten alles op alles om de acute en coronazorg zo goed mogelijk door te laten gaan, die mag niet in gevaar komen. En wij willen natuurlijk onze medewerkers die deze zorg leveren zo goed mogelijk beschermen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de eerste collega’s op de Intensive Care, SEH en in de coronazorg gevaccineerd zijn.”  

Rik van Klink en Hans Dik, beiden longarts, waren op 6 januari de eerste collega’s van Alrijne die de coronavaccinatie ontvingen. Rik: ‘Ik ben vooral opgelucht dat ik bij de eerste club mag horen. Ik heb leeftijdsgenoten hier op de Intensive Care zien liggen, besmet met het coronavirus, dus ik twijfelde niet over de vaccinatie. Als longarts doe ik een oproep aan iedereen: lees je in en laat je vaccineren!’

Alrijne had heel graag ook de huisartsen en medewerkers van de HAP DE LIMES willen meenemen in deze vaccinatieronde omdat zij een essentiële schakel vormen in de acute zorg voor coronapatiënten. Helaas werd dit niet toegestaan. De exacte startdatum voor de vaccinatie van huisartsen is nog niet duidelijk.

Inmiddels hebben ook de zorgcollega’s van de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn een uitnodiging voor vaccinatie gekregen. Zij kunnen zich laten vaccineren bij een van de GGD-vaccinatielocaties. Op 11 januari kreeg de eerste medewerker van de verpleeghuizen van Alrijne een vaccinatie in Houten. Vanaf 15 januari begint het vaccineren op de priklocatie in Leiden voor de regio Hollands Midden (Holiday Inn evenementenhal). Na de medewerkers van de verpleeghuizen zijn de bewoners aan de beurt. Zij worden gevaccineerd onder regie van specialisten ouderengeneeskunde. Volgens VWS worden deze vaccins vanaf 18 januari uitgeleverd aan de verpleeghuizen. De precieze data voor onze regio zijn nu nog niet bekend.

Terug naar boven