Alrijne en GHZ werken sinds 2015 gezamenlijk aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het beschikbaar houden van een breed aanbod kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio. De ziekenhuizen doen dit binnen het samenwerkingsverband Samen+. Binnen Samen+ benutten beide organisaties elkaars expertise en delen ze kennis en ervaringen. De ervaring met het concentreren van rectum- en schildklierchirurgie binnen Samen+ heeft ons geleerd dat concentratie van zorg met name een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking op het gebied van liesbreuk- en HD-chirurgie positieve effecten zal hebben voor patiënten. Voor liesbreukchirurgie neemt de kwaliteit van zorg verder toe, wordt zorg op afstand geïmplementeerd en komt de mogelijkheid beschikbaar om binnen één dag gediagnosticeerd en geopereerd te worden (one-stop-shop). In het geval van hernia diafragmatica chirurgie wordt de kwaliteit verbeterd en de continuïteit gewaarborgd door het team van dedicated chirurgen uit te breiden. Achter de schermen zijn de afgelopen periode al veel voorbereidingen getroffen. We streven naar 1 februari 2021 als startdatum van de lateralisatie van zorg. De komende periode worden de laatste voorbereidingen getroffen.

In ZorgDomein zijn voor zowel GHZ als Alrijne de volgende zorgproducten beschikbaar:
• reflux met indicatie voor anti-reflux chirurgie
• liesbreuk regulier 
• liesbreuk single visit. Voor een single visit behandeling zijn verwijscriteria beschreven. Deze kunt u vinden in het zorgproduct liesbreuk single visit. U blijft voor deze behandeling en eventueel noodzakelijke nazorg(vragen) verwijzen naar het eigen ziekenhuis zoals u gewend bent.

Terug naar boven