Het was jarenlang een gebruikelijke behandeling bij patiënten die werden opgenomen met niersteenkolieken: pijnstilling en een infuus met Buscopan. Er was echter weinig wetenschappelijke basis voor dit gebruik.

De urologen van Alrijne Ziekenhuis werkten mee aan het promotieonderzoek van Saskia Weltings. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het internationale tijdschrift “World journal of Urology”.

De studie

In Alrijne en HagaZiekenhuis vond een geblindeerde gerandomiseerde studie onder 128 patiënten met niersteenaanvallen plaats. De helft van de patiënten kreeg naast de gebruikelijke pijnstilling een infuus met Buscopan, de andere helft een met zoutoplossing. De conclusie: patiënten die Buscopan kregen, hadden net zo veel extra pijnstilling nodig als de groep die zoutoplossing kreeg toegediend.

Stoppen met toedienen

Per 1 juli zullen we in Alrijne dus niet standaard meer een buscopan infuus geven. Het heeft meerdere potentiële voordelen. Patiënten hoeven mogelijk minder lang in het ziekenhuis te worden opgenomen. Daarnaast wordt de patiënt gevrijwaard van de bijwerkingen van het middel, bijv. hartkloppingen en duizeligheid.

In het buitenland wordt buscopan voor niersteenkolieken al jaren niet meer gebruikt. In Nederland stond dit punt als kennishiaat op de kennisagenda. Naar aanleiding van deze zorgevaluatie-studie zijn al meerdere ziekenhuizen gestopt met het gebruik. En de Nederlandse Vereniging voor Urologie zal de Nierstenenrichtlijn kritisch bekijken.

Terug naar boven