Ondanks de positieve ontwikkelingen zal het ons, net als andere ziekenhuizen, flink wat tijd kosten om uitgestelde operaties in te halen.

Uitgestelde zorg en uitgestelde vakanties

De druk in het ziekenhuis blijft hoog. De acute zorg is steeds doorgegaan, maar veel operaties die minder urgent waren zijn uitgesteld. Tussen de coronagolven in is hard gewerkt om operaties in te halen. Er zijn op dit moment nog flinke wachtlijsten voor electieve, minder urgente behandelingen/ingrepen. Daarbij hebben veel collega’s in de zorg een intensief jaar achter de rug. Er is bij artsen en medewerkers behoefte aan hersteltijd en er zijn uitgestelde vakanties in te halen na lange periodes waarin extra veel uren zijn gewerkt.

We begrijpen dat de door corona toegenomen wachttijden voor zowel de patiënten als voor u niet prettig zijn. Daardoor voelen we de urgentie om de uitgestelde zorg zo snel mogelijk in te halen. Sinds 7 juni zijn op alle locaties alle operatiekamers weer open en draaien we met meer OK’s dan we pre corona deden. We proberen een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen het inhalen van de zorg en hersteltijd geven aan collega’s.

Wachttijden

Onze wachttijden kunt u vinden in ZorgDomein. Het kan een tijd duren voordat uw patiënten aan de beurt zijn. Mocht u van mening zijn dat de wachttijd niet passend is bij de ernst van de klachten (bijv. pijn, invaliderend karakter) dan kunt u in Zorgdomein een speciale urgentie aangegeven voor uw patient of contact met ons opnemen.

Als patiënten op zoek willen naar een alternatief, kunnen ze met hun eigen zorgverzekeraar overleggen over de mogelijkheden voor zorgbemiddeling. Landelijk is er veel zorg die moet worden ingehaald, maar er kunnen verschillen zijn per regio of per ziekenhuis.

Terug naar boven