Het betreft de patiënten met hand- en polsklachten die u gewend was naar de polikliniek Orthopedie te verwijzen. Vanwege de pensionering van twee orthopedisch chirurgen (Hans Schüller en Bernhard Mullers) die de hand- en polsproblemen behandelden binnen de vakgroep orthopedie, is het aandeel hand- en polszorg dat zij leverden overgedragen aan de vakgroep Plastische Chirurgie. 

Terug naar boven