In het optometristencentrum kunnen patiënten op korte termijn terecht voor de volgende eerstelijns oogzorg:

  1. Patiënten met het risico op glaucoom / hoge oogdruk
  2. Patiënten met diabetes voor fundus screening
  3. Patiënten met klachten van droge ogen en blefaritis
  4. Patiënten met een lastige refractie welke niet door de opticien te corrigeren is

De patiënten kunt u gewoon via zorgdomein verwijzen, zoals u gewend bent. Kies in zorgdomein onder de juiste zorgvraag voor het kopje ‘optometristencentrum’. Indien nodig zal de optometrist doorverwijzen naar de oogarts.

Het gaat om een pilot van een jaar waarin optometristen elke donderdag van 17.30 tot 20.30 uur werken in het ziekenhuis in Leiderdorp (t.z.t. zal dit mogelijk uitbreiden naar meerdere dagdelen). Onze optometristen behandelen de minder complexe oogaandoeningen. Hierdoor hebben de oogartsen meer tijd voor de complexere aandoeningen. Dit draagt bij aan de transitie Juiste Zorg op de Juiste Plek. De pilot wordt gefinancierd vanuit transformatiegelden van Zorg & Zekerheid.

Terug naar boven