Ik heb de onderlinge contacten altijd als erg waardevol en inspirerend ervaren. Vooral de praktijkbezoeken en relatiegesprekken aan de praktijken waren daarin belangrijk, omdat ik daar hoorde hoe de samenwerking tussen Alrijne en de verwijzers ervaren werd. En die samenwerking wordt in de toekomst, als het goed is, alleen nog maar belangrijker en hechter met projecten als transitie van zorg, Juiste Zorg op de Juiste Plek en initiatieven als digitale meekijk- en adviesconsulten.

Dank aan iedereen voor de samenwerking.

Hans Kruidenberg

Terug naar boven