Verwijzingen

Graag willen we voorkomen dat patiënten onnodig moeten wachten op een afspraak bij de uroloog. In alle ziekenhuizen zijn acute patiënten en patiënten met oncologische verwijsredenen geborgd. Daarnaast worden in principe alle zorgvragen gezien in het eigen ziekenhuis, en is er zo nodig een triagesysteem ingebouwd voor de zorgvraag.

Natuurlijk zijn wij voor spoedgevallen altijd bereikbaar.

Wachttijden

Daarnaast ontvangen de poliklinieken momenteel veel telefoontjes over de wachttijden. Ook merken we dat er veel rond wordt gebeld, naar verschillende ziekenhuizen om te kijken waar men eerder aan de beurt kan zijn. We verzoeken u om patiënten erop te wijzen ons niet te bellen, maar hen te verwijzen naar de website. Op de websites van alle ziekenhuizen zijn de actuele wachttijden gepubliceerd. Dit scheelt aanzienlijk voor onze bereikbaarheid.

Daarnaast kan het incidenteel voorkomen dat we advies aan u als huisarts zullen terugkoppelen als de zorgvraag zich daarvoor leent, waardoor we verwijzingen kunnen voorkomen.

We hopen op uw begrip en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Namens de urologen van:

Groene Hart Ziekenhuis
Langeland Ziekenhuis
Reinier de Graaf Gasthuis
Alrijne Ziekenhuis

Terug naar boven