Hiermee levert Alrijne – samen met andere leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - een bijdrage aan een rookvrije zorg. Als zorggroep willen het juiste voorbeeld geven. Dat is niet alleen een kwestie van willen, we hebben ons daar ook aan gecommitteerd.

Rookvrij betekent dat op de terreinen geen enkele vorm van roken is toegestaan. Daarbij gaat het om sigaretten, pijptabak, e-sigaretten, sigaren en ook rookvrije sigaretten. De rookabri’s zijn vanaf 25 oktober verwijderd van ons terrein.

Wat betekent dat voor patiënten van u die worden opgenomen in het ziekenhuis?

Als patiënten roken en worden opgenomen in ons ziekenhuis vragen wij aan hen om dat met ons of u van tevoren te bespreken. Bij bepaalde ingrepen zal de medisch specialist vragen om al enige tijd voor de ingreep te stoppen met roken. Daarmee wordt de kans op een succesvolle ingreep en sneller herstel groter.

Tijdens de opname kan niet worden gerookt. Ook dit vragen we om te bespreken met de behandeld arts of de verpleegkundige. Wij kunnen hen in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel – op voorschrift van de behandeld arts en indien mogelijk- nicotine vervangende middelen.

Terug naar boven