Binnen deze patiëntenpopulatie hebben we ervaren dat we onderscheid kunnen maken tussen twee groepen. De groep die wat vlotter het proces van diagnose, screening en opname kan en wil doorlopen en de groep die wat meer tijd hiervoor wil nemen.

Processen in kaart brengen

De afgelopen periode hebben we binnen een aantal multidisciplinaire werkgroepen onze processen opnieuw in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd voor de eerstgenoemde groep. Zo kunnen we beter aansluiten bij de patiëntbehoefte.

Verbeteringen

Deze verbeteringen houden het volgende in:

  • Het doelmatiger inrichten van de informatievoorziening door de juiste informatie op het juiste moment te verstrekken.
  • De periode tussen het diagnosegesprek met de orthopeed en de uiteindelijke opname verkorten.
  • De (voorlopige) OK-datum direct aan de patiënt meegeven, waarbij de patiënt ook sneller de benodigde screeningsinformatie (digitaal) kan delen met de betrokken zorgverleners binnen Alrijne.
  • De opname op de afdeling (d.m.v. een opnamelounge) en de invulling van de voorlichting (virtuele voorlichting m.b.v. een VR-bril) anders vormgegeven en inregelen.

Evalueren

Om te verifiëren of deze veranderingen daadwerkelijk beter aansluiten bij de individuele patiënt, zullen we patiënten vragen een dagboekje bij te houden. Daarnaast volgt er een nog te plannen ‘focusgroep’.

Door middel van deze focusgroep en de overige vastgestelde evaluatiepunten verwachten we nog meer inzicht te verkrijgen in de wensen en verwachtingen van mensen die op de polikliniek en/of verpleegafdeling Orthopedie worden behandeld. Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van de patiënt.

We houden u op de hoogte!

We houden u in toekomstige nieuwsbrieven graag op de hoogte van de resultaten en stimuleren u om uw patiënten, die aansluiting vinden bij deze behoefte, aan ons door te verwijzingen via het (heringerichte) ZorgDomein.

Terug naar boven