Wij zijn Margo zeer erkentelijk voor haar jarenlange tomeloze inzet.                                        

Deze week staat in het teken van haar afscheid. Vanwege de huidige corona maatregelen doen we dit in kleine kring. Wilt u haar persoonlijk bedanken, dan mag u dat naar onze polikliniek sturen. Wij zorgen dan dat dit bij Margo komt.

Per 1 september 2021 zal collega Maarten Roeloffs zich bij het team van de MKA-chirurgie aansluiten.

Terug naar boven