Calprotectine

Calprotectine is een eiwit dat vrijkomt bij ontstekingen in het darmkanaal. Deze test kan bij patiënten met chronische darmklachten helpen onderscheid te maken tussen inflammatoire darmziekten (IBD; Crohn en colitis ulcerosa) en het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Een inflammatoire darmziekte kan bij een negatieve calprotectine test met 96% zekerheid uitgesloten worden.

Door de hoge negatief voorspellende waarde van een calprotectine test is deze te gebruiken om organische aandoeningen met redelijke zekerheid uit te sluiten. Deze is vooral inzetbaar bij de overweging van een verwijzing van de eerste naar de tweede lijn bij alle patiënten met klachten die compatibel zijn met PDS-D en M (Rome Criteria en ontbrekende alarm/niet pluis-symptomen).

Uit te voeren onderzoeken

Wij vragen u bij deze patiëntengroep voortaan vooraf aan een eventuele verwijzing of overleg met de tweede lijn de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • coeliakie serologie
  • faeces calprotectine test.
  • faeces onderzoek op dientamoebe fragilis en giardia lamblia.
  • Indien boven 45 jaar een Hb/mcv en ferritine.

Indien:

  • de testuitslagen negatief zijn
  • klachten compatibel aan de Rome criteria
  • er geen alarm/niet pluis-symptomen zijn

--> diagnose PDS en behandeling daarop gericht via uw praktijk (meer informatie). Een verwijzing is dan niet nodig.

Twijfels

Zijn er bij een negatieve calprotectine test (<100 ugr/gram), een negatieve coeliakie serologie en ontbreken van ijzergebrek nog twijfels bij u of de patiënt over de diagnose PDS? Dan kunt u een consult aanvragen bij de MDL-arts waarbij echter een coloscopie waarschijnlijk niet wordt uitgevoerd.

Op kortere termijn wordt ook in ZorgDomein de verwijscriteria aangepast.

Terug naar boven