• We gaan onderzoeken op welke punten huisartsen de meeste hinder ondervinden van oplopende wachtlijsten (leidend tot meer vragen aan de huisarts) en van niet afgestemde overdracht van zorgtaken (bijv. herhaling van labonderzoek). Na de inventarisatie maken we gerichte afspraken voor belangrijke, veel voorkomende zorgpaden. Dit zijn afspraken over waar de een stopt met de behandeling en de ander het oppakt en wat beleid is qua verdeling van taken zolang iemand op de wachtlijst staat.
  • We gaan onderzoeken welke initiatieven we samen zouden kunnen ondernemen om in de krappe arbeidsmarkt medewerkers voor de zorg te behouden.
  • In 2023 gaan we een meerdaagse bijeenkomst organiseren voor huisartsen en medisch specialisten van Alrijne.

Verder is in de HARR gesproken over

  • de digitale koppelingen en de voortgang daarin. Zie ook hierboven voor nieuwe koppelingen die recent zijn gerealiseerd.
  • De wens om teleconsultatie op naam aan te kunnen vragen. Dat is een gedeelde wens, maar de leverancier kan dit nog niet leveren.
Terug naar boven