Over het ZVP

In het Alrijne Zorgverlenersportaal kunt u real-time – dus zonder vertraging – gegevens inzien van uw ‘eigen’ patiënten, bijvoorbeeld labuitslagen, medicatie, metingen, naslag en correspondentie. Door deze directe inzage van gegevens zijn minder telefoontjes nodig tussen huisarts en specialist en kan dubbel-diagnostiek worden voorkomen.

U benadert het Zorgverlenersportaal vanuit uw HIS. U heeft voor het type HIS dat u gebruikt een handleiding ontvangen via Sleutelnet.

Toestemming van patiënt

Uiteraard krijgt u als huisarts alleen inzage in de dossiers van uw eigen patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. Daarom vragen we aan onze patiënten via ‘Toestemming geven’ in MijnAlrijne en aan de Registratiebalies in de ziekenhuizen uit of de patiënt hier toestemming voor geeft.

Help mee met toestemming vastleggen

Als huisarts heeft u hier ook een belangrijke rol in. Zo kunt u in een gesprek onder de aandacht brengen dat uw patiënt zijn of haar toestemming vast kan leggen via ‘MijnAlrijne’ of via de registratiebalies in het ziekenhuis. Wij bieden hiervoor materialen aan voor in uw praktijk, zoals posters en kaartjes. Bestellen kan via onze relatiebeheerder, Ineke Kolijn: ikolijn@alrijne.nl.

Terug naar boven