Welke patiënten komen in aanmerking voor een verwijzing

Het betreft met name mensen die ondanks maximale begeleiding in de eerste lijn met fysiotherapie en ergotherapie geen of onvoldoende herstel vertonen van symptomen van kortademigheid, conditieverlies of concentratieverlies, leidend tot ernstige participatieproblemen (werk/ opleiding etc.).

U kunt patiënten verwijzen naar deze corona nazorgpoli via de poliklinieken Longziekten en Interne Geneeskunde onder vermelding van nazorg Corona infectie (ZorgDomein: Interne geneeskunde, infectieziekten, verwijsafspraak multidisciplinair Covid 19 spreekuur / Longziekten, dyspnoe eci, verwijsafspraak multidisciplinair Covid 19 spreekuur).

Achtergrondinformatie

De doelen van de nazorgpoli zijn:

  • Eventuele schade aan hart, longen en overige organen, alsmede psychische en functionele aspecten, in kaart brengen;
  • Optimale revalidatie en nazorg borgen;
  • Kennis opdoen hoe het corona patiënten vergaat na de ziekte.

De verwezen patiënten worden besproken in een MDO, waaraan in elk geval de infectioloog, de intensivist, de longarts, de revalidatiearts, de klinisch geriater en de specialist ouderengeneeskunde deelnemen, alsmede paramedici en de psychiatrisch consultatieve dienst. Vervolgens worden zij al naar gelang hun co-morbiditeit, leeftijd en revalidatiedoel gezien door één of meerdere van deze disciplines. Hierbij kan instroom in een specifiek revalidatie of ondersteuningstraject volgen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Nathalie Delfos, internist-infectioloog, of Frank Weller, longarts.

}
Terug naar boven