Het doel

Het doel van dit project is dat kwetsbare, oncologische patiënten, niet meerdere malen naar het ziekenhuis hoeven komen voor kortdurende behandeling (< 5 minuten). Het betreft een patiëntencategorie die vaak ouder is dan 75 jaar en afhankelijk is van mantelzorgers en/of vervoer zoals een rolstoeltaxi.

Voordelen voor de patiënten

Het is vermoeiend voor patiënten om het ziekenhuis regelmatig te moeten bezoeken. Daarnaast zijn ze al moe ten gevolge van de bijwerkingen van de behandeling. Tevens zijn deze patiënten extra gevoelig voor het oplopen van infecties, waarbij je het ziekenhuis zoveel mogelijk zou willen vermijden. Met inrichting van zorg thuis kunnen we deze patiënten de juiste zorg op de juiste plek bieden. Uit onderzoek blijkt dat deze groep dit op prijs stelt.

Samenwerking Activite

Alrijne werkt in dit project samen met Activite. Activite heeft verpleegkundigen in dienst die voldoen een de kwaliteitseisen die worden gesteld in de geldende richtlijnen.

Het project wordt ondersteund met transformatiegelden van Zorg en Zekerheid en is een voorbeeld van samenwerking in het kader van de meerjarenovereenkomst die Alrijne en Zorg en Zekerheid onlangs hebben afgesloten voor 5 jaar.

Veelgestelde vragen

  1. Wie is medisch verantwoordelijk voor de patiënt die thuis chemo ontvangt?

De medisch specialist. 

  1. Naar wie belt een patiënt als er complicaties zijn n.a.v. de chemo?

Naar het ziekenhuis, daar is altijd iemand beschikbaar. Dit is gelijk aan de situatie waarbij een patiënt in het ziekenhuis zijn/haar chemo ontvangt. Bij complicaties die later op de dag optreden wordt met het ziekenhuis gebeld.

  1. Wat merken regionale apotheken er van dat chemo bij patiënt thuis wordt gegeven?

Niets, de chemo wordt door de ziekenhuisapotheek bereid en bij de patiënt thuis bezorgd.

  1. Wat gebeurt er als een patiënt niet thuis behandeld wil worden?

Dan zal de patiënt in het ziekenhuis worden behandeld. Als de werkwijze na het project structureel wordt, zal er naar toe gewerkt worden dat patiënten zo veel mogelijk thuis worden behandeld.

Neem voor meer informatie contact op met Heleen Aantjes, projectleider JZJP, hdaantjes@alrijne.nl.

Terug naar boven