Het doel

Het doel van dit project is dat kwetsbare, oncologische patiënten, niet meerdere malen naar het ziekenhuis hoeven te komen voor kortdurende behandelingen (<5 minuten). Het betreft een patiëntencategorie die vaak ouder is dan 75 jaar en afhankelijk is van mantelzorgers en/of verzorgers zoals een rolstoeltaxi.

Voordelen voor de patiënten

Het is vermoeiend voor patiënten om het ziekenhuis regelmatig te moeten bezoeken. Daarnaast zijn ze al moe ten gevolge van de bijwerkingen van de behandeling. Tevens zijn deze patiënten extra gevoelig voor het oplopen van infecties, waarbij je het ziekenhuis zoveel mogelijk zou willen vermijden. Met inrichting van zorg thuis kunnen we deze patiënten de juiste zorg op de juiste plek bieden. Uit onderzoek blijkt dat deze groep dit op prijs stelt.

Samenwerking

Alrijne werkt in dit project samen met regionale thuiszorg organisaties. ActiVite was in eerste instantie de enige organisatie die deze zorg van het Alrijne overnam. Nu na een groeiend patienten aanbod, worden ook andere organisaties als Marente en Libertas gevraagd deze zorg te kunnen bieden. Dit mag alleen wanneer er gespecialiseerd oncologie verpleegkundigen onder kwaliteitseisen, werken bij de thuiszorgorganisatie. De thuiszorgorganisaties zijn ook in de gelegenheid verpleegkundig personeel te laten scholen in deze specialisatie via het Alrijne. 
Het project wordt ondersteund met transformatiegelden van Zorg en Zekerheid en is een voorbeeld van samenwerking in het kader van de meerjarenovereenkomst die Alrijne en Zorg en Zekerheid onlangs hebben afgesloten voor 5 jaar. 

Toekomst

Na een geslaagde periode waarin we zien dat we dezelfde kwaliteit van zorg goed kunnen overdragen aan thuiszorg organisaties, willen we nu een doorstart maken waarin we kijken welke mogelijkheden er zijn dat andere behandelingen ook vanuit het ziekenhuis, overgedragen kunnen worden aan thuiszorg organisaties waardoor meer patienten thuis hun behandeling kunnen krijgen. Het zal gaan om behandelingen met injecties, korte infusen en blaasspoelingen. Daarop maken we nu verder beleid om de Juiste Zorg op de Juise Plek te kunnen bieden. 

Veelgestelde vragen

  1. Wie is medisch verantwoordelijk voor de patiënt die thuis chemo ontvangt?

De medisch specialist van het Alrijne ziekenhuis blijft verantwoordelijk. Daardoor wordt door de thuiszorg verpleegkundigen ook gerapporteerd in het elektronisch patiënten dossier van het Alrijne.

  1. Naar wie belt een patiënt als er complicaties zijn n.a.v. de chemo?

Naar het ziekenhuis, daar is altijd iemand beschikbaar. Dit is gelijk aan de situatie waarbij een patiënt in het ziekenhuis zijn/haar chemo ontvangt. Bij complicaties die later op de dag optreden wordt met het ziekenhuis gebeld.

  1. Wat merken regionale apotheken er van dat chemo bij patiënt thuis wordt gegeven?

Niets, de chemo wordt door de ziekenhuisapotheek bereid en bij de patiënt thuis bezorgd.

  1. Wat gebeurt er als een patiënt niet thuis behandeld wil worden?

De werkwijze is nu structureel dat de eerste chemokuur in het ziekenhuis gegeven zal worden, daarna vervolgd wordt thuis bij de patiënt. Mocht de patiënt of de arts hier bezwaar tegen hebben, kan de patiënt altijd worden behandeld in het ziekenhuis.

Neem voor meer informatie contact op met Heleen van Ruiten-Boer, projectleider, hboer@alrijne.nl

Terug naar boven