Wat is het Zorgverlenersportaal?

Het Zorgverlenersportaal biedt de mogelijkheid voor eerstelijns zorgverleners om direct inzage te hebben in het dossier van de patiënt. Een soort ‘MijnAlrijne’ voor de huisarts. Het ZVP is een product van Chipsoft, die ook het Electronisch Patientendossier van Alrijne levert.

Waarom inzage aan huisartsen?

Er is op dit moment geen mogelijkheid voor de eerstelijns zorgverleners om te beschikken over realtime inzage in patiëntgegevens zoals vastgelegd in het EPD van Alrijne. Er is wel sprake van correspondentie na de behandeling, maar deze is niet altijd tijdig i.v.m. beoordeling die nog moet plaatsvinden of uitslagen waarop wordt gewacht, soms ontbreekt correspondentie en de brieven bevatten niet alle gegevens. Een alternatief is telefonisch contact opnemen indien dit belangrijk is. Dat kost extra tijd en is minder efficiënt.

Met het beschikbaar stellen van het zorgverlenersportaal aan de huisartsen in de regio wil Alrijne de huisartsen nog completer beeld geven van de patiënt. Dit is van belang voor:

  • Zorgcoördinatie: met inzage in het dossier kunnen huisartsen in een situatie van shared-care van de eerste en tweede lijn beter nagaan wat de actuele stand van zaken is.
  • Actuele stand van medicatie: via het zorgverlenersportaal kunnen huisartsen inzien welke medicatie door het ziekenhuis is verstrekt.   
  • Uitleg aan een patiënt: een huisarts kan met behulp van de dossierinformatie vragen van een patiënt beter beantwoorden.
  • Een huisarts hoeft niet onnodig contact te leggen met het ziekenhuis voor aanvullende informatie over de status van een onderzoek (bv. een aangevraagd radiologieonderzoek) of voor ontbrekende gegevens.

Welke gegevens zijn door de huisartsen in te zien via het ZVP?

Naast de patiënt- en contactgegevens zijn de volgende onderdelen te zien in het portaal:

  • Alle naslag (anamnese, conclusie en beleid)
  • Alle onderzoeksuitslagen (waaronder labuitslagen)
  • Alle correspondentie
  • Het medicatieoverzicht

Wat verandert er voor artsen en verpleegkundigen?

De grootste voordelen van het zorgverlenersportaal liggen met name in de genoemde aspecten van een betere informatiepositie voor de huisartsen.

Meer weten over dit project of de werking van het zorgverlenersportaal? Mail naar de projectleider voor de implementatie van het zorgverlenersportaal: Jeanique Ngadimin, jngadimin@alrijne.nl.

Terug naar boven