Per patiënt wordt bedacht of, bij wie en op welke termijn de patiënt het best gezien kan worden. Ook wordt bekeken of er nog extra onderzoek vooraf nodig is.

Noodzaak triëren

De noodzaak voor het triëren heeft te maken met twee ontwikkelingen. Ten eerste de (landelijke) forse toename van urologische zorgvragen. Ten tweede de daarbij (landelijk) oplopende wachttijden voor consulten, diagnostiek en operaties. Door triage kunnen we soms ook eerst met de verwijzer bespreken of er nog andere mogelijkheden zijn voor de patiënt in plaats van naar de uroloog te gaan. Denk hierbij aan medicatieadviezen.

Wij hopen op deze manier voor iedere verwezen patiënt een verantwoorde wachttijd en juiste consultering te bieden.

Terug naar boven