Om de samenwerking te optimaliseren, hebben we onderzocht op welke punten huisartsen de meeste hinder ondervinden van oplopende wachtlijsten (leidend tot meer vragen aan de huisarts) en van niet afgestemde overdracht van zorgtaken (bijv. herhaling van labonderzoek).

In de eerstvolgende HARR-bijeenkomst van november praten wij hierover verder met als doel gerichte afspraken te maken voor belangrijke, veel voorkomende zorgpaden. Dit zijn afspraken over waar de een stopt met de behandeling en de ander het oppakt en wat beleid is qua verdeling van taken zolang iemand op de wachtlijst staat.

Op verzoek van het bestuur van de coöperatie kijken wij ook met de huisartsen en het LUMC samen welke oplossing wij kunnen uitwerken voor het verminderen van de administratieve ballast van het terug moeten verwijzen naar de huisarts als er een ander medisch specialisme nodig is voor de behandeling van de klacht. Daar lopen de vele regels vanuit de zorgverzekeringswet en het beleid van de verzekeraars ons “voor de voeten”, maar als wij gezamenlijk optrekken moet dat op te lossen zijn. Ook daarover wordt in de HARR van november verder gesproken.

Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat we in de HARR bespreken. Dit kunt u teruglezen op onze website >

Terug naar boven