Teleconsultatie is nu mogelijk voor: cardiologie (incl. ECG), dermatologie, interne geneeskunde (incl. nefrologie), neurologie, wondzorg, urologie en kindergeneeskunde. Meer informatie is te vinden in de ZorgApp ZHN (teleconsultatie à werkafspraken). 
 
Deze uitbreiding is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van Alrijne, Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid.
Via een teleconsult kan een huisarts laagdrempelig behandel- en verwijsadvies vragen aan een medisch specialist in het ziekenhuis.
Teleconsultatie draagt zo bij aan het bevorderen van de regionale samenwerking/kennisdeling en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Terug naar boven