Over Wouter

Wouter startte in de zorg als medicus (artsexamen 1997) en ontwikkelde zich na een korte klinische carrière vooral tot veranderkundige. Als coach en manager van verschillende cultuurprogramma’s werkte hij in vele verschillende facetten en domeinen van de zorg, onder meer VVT, UMC’s, eerste lijn, en commerciële zorgconcepten. Voor de Europese Commissie werkte Wouter in verschillende programma’s gericht op (online) geïntegreerde (netwerk)zorg voor kwetsbare ouderen, waarbinnen hij vanuit de Universiteit van Twente recent ook onderzoek deed naar de succesfactoren van implementatie. Aan dezelfde universiteit promoveerde Wouter (2019; cum laude) op het onderwerp medisch leiderschap in zorgtransformatie.

Wouter verheugt zich erop om samen met verwijzers en anderen het regionale zorgnetwerk succesvol verder samen uit te bouwen tot het toekomstbestendig ecosysteem dat velen wensen en nodig hebben.

Contact

Wouter maakt graag kennis met verwijzende collega’s. Voor het maken van een afspraak: aewsnoeks@alrijne.nl of 071 582 8136.

Terug naar boven