De redenen voor herziening van de richtlijn (uit 2013) zijn tweeledig: er zijn nieuwe data beschikbaar en in 2014 vond de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker plaats. In de nieuwe richtlijn wordt er gekeken naar het aantal, de grootte en histologische kenmerken van eerder verwijderde poliepen. Hierbij wordt er een inschatting gemaakt door de MDL-arts of verdere endoscopische surveillance nuttig is.

U kunt blijven verwijzen zoals u gewend bent. Met deze nieuwe richtlijn zullen er minder patiënten een darmonderzoek ondergaan (naar schatting 30-40% reductie). De patiënten die op de wachtlijst staan voor surveillance worden door ons opnieuw beoordeeld en krijgen een brief met uitleg wanneer de indicatie verandert of vervalt en waar zij in het ziekenhuis terecht kunnen met vragen. Hierover krijgt u als huisarts ook bericht.

Van u wordt er verder geen extra actie verwacht of gevraagd. We kunnen ons voorstellen dat er toch patiënten zijn die contact zullen opnemen met u. Bij vragen of twijfel zijn wij uiteraard beschikbaar voor overleg voor u en voor de patiënt.

Terug naar boven