Urgentie aangeven

Geef daarom altijd de urgentie aan in de ZorgDomein-verwijzing. Daarnaast zijn er dagelijks spoedplekken beschikbaar op de polikliniek Interne Geneeskunde, waarvoor overleg met de dienstdoend internist noodzakelijk is.

Andere vakgroepen met triage zijn Anesthesie/Pijngeneeskunde, Cardiologie, Endoscopie, Kindergeneeskunde, MDL, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Sportgeneeskunde en Urologie.

Terug naar boven