Patiënt bekend met factuurpreventieve medicatie

Indien de patiënt echter al bekend is met het gebruik van fractuurpreventieve medicatie (zowel botvormende als botafbraakremmende medicatie, zowel heden als verleden), is het niet mogelijk om een standaard behandeladvies te geven. In dit geval wordt geadviseerd om een behandeladvies op maat aan te vragen via teleconsult bij de internist-endocrinoloog. Hierbij kunnen alle gewijzigde risicofactoren en/of nieuwe fracturen die van invloed zijn op de behandeling worden besproken.

Juiste informatie

Voor het opstellen van het behandeladvies is het essentieel dat we beschikken over de juiste informatie. We zullen de patiënt een vragenformulier sturen om deze gegevens te verzamelen. Tevens kunnen bij de aanvraag zelf relevante gegevens worden vermeld.

We ontvangen graag, indien van toepassing, informatie over:

  • Gebruik van corticosteroïden: welke / wat en duur.
  • Gebruik osteoporosemedicatie: naam van het middel, start- en stopdatum, en gebruik van calcium en vitamine D.

Daarnaast ontvangen we graag informatie over de aanwezigheid van secundaire aandoeningen zoals:

  • DM type 1 / type 2
  • Hematologische aandoeningen
  • COPD
  • Nierinsufficiëntie
  • Schildklierziekte
  • Hypogonadale status
  • MDL ziekte
  • Reumatoïde artritis

Vragen

Voor vragen met betrekking tot de Botdensitometrie kunt u contact opnemen met Veronique van Bohemen-Peerboom via vvanbohemen@alrijne.nl of 071-5828662.

Terug naar boven