De deelnemers werden meegenomen in de beleving van een laaggeletterde patiënt door een trainingsacteur. Vervolgens kon men met elkaar het gesprek aangaan over ervaringen en best practices. Daaruit bleek dat we sommige zaken al heel goed doen, maar er is ook nog verbeterpotentieel rondom de zorgverlening voor laaggeletterden.

Oproep: denk mee over een ketenafspraak

Wilt u als medisch specialist, huisarts of praktijkondersteuner meedenken over een ketenafspraak tussen de eerste en tweede lijn over laaggeletterdheid? Meld u aan of stel uw vraag aan Martijn van Dorp (projectleider Alrijne Ziekenhuis) via mcavandorp@alrijne.nl of aan Jacqueline Wallaart (projectleider Rijn en Duin / Achterstandsfonds HMAH) via info@achterstandsfondshmah.nl. 

Tips voor een goed gesprek 

Ook als u geen training gevolgd heeft, kunt u gelijk aan de slag als u iemand herkent die moeite heeft met lezen en schrijven. Pas bijvoorbeeld de volgende tips toe:

  • Normaliseren; laat een laaggeletterde weten dat hij of zij niet de enige is. ‘Sommige mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Geldt dat ook voor jou?’
  • Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden (op B1-taalniveau)
  • Vermijd beeldspraak en jargon
  • Gebruik de terugvraagmethode aan het einde van een gesprek
  • Gebruik ondersteunend voorlichtingsmateriaal
  • Zeg ‘welke vragen heeft u nog?’ in plaats van ‘heeft u nog vragen?’. 
  • Draai er niet omheen als arts. U helpt iemand door moeite met lezen en schrijven te benoemen.
Terug naar boven