Over het algemeen geven de respondenten aan dat het Zorgverlenersportaal van toegevoegde waarde is voor hun zorgverlening en informatiepositie en dat ze tevreden zijn over de kwaliteit van het portaal. Helaas lukt het regelmatig niet om het dossier van de betreffende patiënt in te zien, en de belangrijkste oorzaak daarvan is het ontbreken van geregistreerde toestemming van de patiënt.

Verbeterpunten

Het belangrijkste verbeterpunt was dat huisartsen niet altijd direct doorhebben dat ze gegevens van een patiënt soms niet kunnen inzien vanwege het ontbreken van toestemming van de patiënt. Hoewel er wel een melding verschijnt, biedt deze vaak te weinig informatie. Inmiddels is deze melding aangepast.

Daarnaast was een ander verbeterpunt het verhogen van het aantal geregistreerde toestemmingen. Hier werken we dagelijks aan door elke patiënt bij de inschrijfbalie te informeren over MijnAlrijne en te helpen met de registratie en toestemming.

Het Zorgverlenersportaal

Afgelopen zomer is het Alrijne ZVP live gegaan. Sindsdien kunnen alle huisartsen uit onze regio direct inzage krijgen in het dossier van hun patiënt (na expliciete toestemming). Wilt u ook graag uw feedback doorgeven? Neem dan contact op met Ineke Kolijn via ikolijn@alrijne.nl.

Terug naar boven