Wilt u tot eind 2023 patiënten met de volgende klachten direct naar Radiologie van het LUMC verwijzen?

  • palpabele afwijking onder 30 jaar;
  • palpabele afwijking of verdenking maligniteit boven 70 jaar;
  • palpabele afwijking bij mannen;
  • pijnklachten;
  • tepeluitvloed;
  • patiënten met een bewezen genetisch sterk verhoogd risico op mammacarcinoom. 

Dit betreft een tijdelijke maatregel; na deze periode zal deze verdeling niet meer gelden. Vanaf 1 januari 2024 kunnen patiënten weer op de normale wijze worden doorverwezen.  
 
De overige verwijzingen voor mammadiagnostiek kunt u verwijzen zoals u gewend bent. Patiënten die al bekend zijn in Alrijne of LUMC, kunnen het beste naar het ziekenhuis waar ze bekend zijn verwezen worden. Zonder nader bericht kan vanaf 1 januari 2024 de verwijsstroom weer worden zoals deze was. 
 
Het LUMC en Alrijne werken, zoals u wellicht weet, op dit moment aan een samenwerkingsverband op de mammazorg vanaf 2024. Deze tijdelijke maatregel staat hier in principe los van, maar benadrukt wel dat we ook nu al intensief samenwerken. 

Terug naar boven