Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe screeningsroute na fractuur van start gegaan. Deze route volgt de FMS-richtlijn, waarin meer verantwoordelijkheid naar de tweede lijn is verschoven. Alle personen van 50 jaar en ouder die zich met een fractuur melden op de SEH van Alrijne, worden doorverwezen voor een DEXA-scan.

Vervolgens ontvangen ze via de chirurg de uitslag en een eventuele behandeling, al dan niet in overleg met de internist-endocrinoloog. Voor follow-up zal er, afhankelijk van de benodigde behandeling, direct of op een later moment weer naar de eerste lijn worden doorverwezen. De FMS-richtlijn is ook beschikbaar in de ZorgApp ZHN, waar gebruikers stapsgewijs worden begeleid bij de keuzes voor fractuurpreventie en patiƫnten met osteoporose.

De NHG-standaard is nog niet beschikbaar. Zodra deze bekend is, zal Rijn en Duin in overleg met Alrijne en betrokken huisartsen beoordelen of er wijzigingen nodig zijn en zullen we inventariseren of er behoefte is om deze scholing opnieuw aan te bieden.

Terug naar boven