De afspraken 

  1. Herhaalreceptuur: Er is vastgesteld dat het voor zowel huisartsen als patiënten niet altijd duidelijk is dat herhaalrecepten voor medicatie die door een medisch specialist zijn voorgeschreven, alleen via de medisch specialist verlopen en niet via de huisarts. Dit zal worden gecommuniceerd naar apothekers in de regio door Rijn & Duin. Daarnaast zal er aandacht aan worden besteed op de poliklinieken en door medisch specialisten in Alrijne en LUMC, om patiënten hierover te informeren.
  2. Triage voor geheugenpoli: Bij verwijzing naar de geheugenpolikliniek is het verplicht om een MMSE- en MOCA-testresultaat aan te leveren, of dit moet onderbouwd worden indien het ontbreekt. Daarnaast zijn onderstaande zaken van belang: 
    1. Altijd een cognitieve screeningstest uitvoeren voordat er wordt verwezen, waarbij de voorkeur uitgaat naar MOCA.
    2. De genoten opleiding van de patiënt vermelden.
    3. Aangeven of er een tolk nodig is bij het consult, zodat deze van tevoren kan worden aangevraagd.
  3. Uniform meldformulier Transmuraal Incidentmeldingsformulier (TIM): Alrijne en LUMC zullen samen een uniform meldformulier ontwikkelen, zodat externe melders voor beide ziekenhuizen dezelfde procedure kunnen volgen.

Komende Ronde Tafel sessies werken wij aan de verdere realisatie en ontwikkeling van praktische afspraken en tools. Bekijk ook het overzicht met alle ontwikkelingen en resultaten. 

Over de Ronde Tafels 

De Ronde Tafel is een initiatief van Alrijne en de leden van de Alrijne Huisartsen regieraad (HARR). Aan de Ronde Tafel spreken huisartsen en medisch specialisten over de knel- en verbeterpunten rondom hun samenwerking. Aan deze tafels neemt een afvaardiging van medisch specialisten en huisartsen deel vanuit Coöperatie De LIMES, Rijn & Duin, Alrijne en LUMC. De volgende Ronde Tafel vindt plaats in september.

Meer informatie

Via de nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de voortgang en resultaten. Heeft u vragen of opmerkingen over de Ronde Tafel? Neem dan contact op met Ineke Kolijn via ikolijn@alrijne.nl

Terug naar boven