Afdelingen & Specialismen

Welkom op afdeling B3. Op deze afdeling worden patiënten met een neurologische en/of neurochirurgische aandoening opgenomen. Met behulp van deze informatie proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over uw opname en verblijf op onze afdeling. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Wij zullen deze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid van de afdeling

Locatie

De verpleegafdeling Neurologie/Neurochirurgie (B3) bevindt zich in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op de derde verdieping. Het routenummer is 350. De kamers van afdeling B3 zijn genummerd van 301 t/m 319 en 364 t/m368

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de afdeling is 071 582 8771.

De medewerkers van de afdeling

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken.

Team

 • Teamleider

 • Seniorverpleegkundigen

 • Verpleegkundigen

 • Studenten/stagiaires (o.a. verpleegkundigen in opleiding)

 • Neurologen/ chef de Clinique

 • Neurochirurgen

 • Arts-assistenten (zaalarts)/ semi-arts

 • Co-assistenten

 • Afdelingsassistent

 • Afdelingssecretaresses

 • Activiteitenbegeleiding

Overige medewerkers

Onderstaande medewerkers werken niet vast in ons team, maar zijn werkzaam in het hele ziekenhuis.

 • Voedingsassistenten

 • Huishouding

 • Fysiotherapeuten

 • Ergotherapeuten

 • Logopedie

 • Zorgbemiddelaars

 • Diëtiste

 • Laboratoriummedewerkers

 • Brancardiers

 • Vrijwilligers

Hieronder is beschreven wat de medewerkers doen en wat ze voor u kunnen betekenen.

Teamleider

Teamleider afdeling B3 is Gaby van Oers. De teamleider geeft leiding en ondersteuning aan het verplegend personeel. Zij heeft een organisatorische en administratieve taak op de afdeling. Zij is het aanspreekpunt bij calamiteiten op de afdeling. Als teamleider is zij meestal tijdens kantooruren aanwezig.

Gespecialiseerde neurologie-, neurochirurgie- en seniorverpleegkundigen

Gespecialiseerde neurologie-, neurochirurgie- en seniorverpleegkundigen coördineren en leveren verpleegkundige zorg aan de patiënten op de afdeling. Zij dragen bij aan de beroepsontwikkeling en coaching van collega’s met als doel het realiseren van een effectieve en efficiënte verpleegkundige zorg voor de patiënt.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen ondersteunen en coördineren de verpleegkundige zorg rondom de patiënt Hierbij kunt u denken aan het helpen bij het wassen, aankleden, eten, wondverzorging en medicatietoediening. Ook helpen zij u bij revalidatie en herstel. Persoonlijke contacten met patiënten horen bij dit werk. Verpleegkundigen kunnen u bijvoorbeeld helpen als u problemen heeft of ergens moeite mee hebt. Ook met vragen kunt u bij hen terecht. Verpleegkundigen zijn betrokken bij het opleiden van studenten en stagiaires. In elke dienst zijn er verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor een aantal kamers. De studenten en stagiaires werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. Op een bord in de gang staat welke verpleegkundigen/studenten op welke kamer werken. Op dit bord kunt u of uw familie dus zien bij wie u terecht kunt met vragen. ’s Avonds en ’s nachts zijn er minder verpleegkundigen aanwezig dan overdag.

Studenten/ stagiaires

Er werken en leren verpleegkundig studenten in het ziekenhuis. Zij leren hier op de afdeling hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen. De studenten voeren diverse handelingen zelfstandig uit, maar werken altijd onder toezicht van een verantwoordelijke verpleegkundige. Het verschil tussen een student en een gediplomeerd verpleegkundige kunt u niet zien. U kunt het verschil merken doordat een student niet alle handelingen mag uitvoeren. Hierdoor kan het zijn dat een student een gediplomeerde verpleegkundige moet halen om die handeling (onder begeleiding) uit te voeren. Wij vragen u hiervoor begrip te hebben. De afdeling heeft ook een ZIC (zorg innovatie centrum), oftewel een leerwerkkamer. Hierin werken stagiaires onder directe begeleiding van coaches of mentoren. Zij leren hier om hun theoretische kennis in praktijk toe te passen.

Neurologen

Een neuroloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de werking en ziekten van het zenuwstelsel, zoals de zenuwen, het ruggenmerg en de hersenen. Op de afdeling is de neuroloog verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten. In Alrijne Ziekenhuis werken verschillende neurologen. Het is daardoor mogelijk dat u tijdens het verblijf in het ziekenhuis uw ‘eigen’ neuroloog niet ziet.

Neurochirurg

Een neurochirurg is een arts die operaties uitvoert bij een neurologische aandoening/ ziekte. Op onze afdeling komen elke week patiënten te liggen die geopereerd moeten worden aan een hernia, stenose, vernauwing of spondylodese van de rug of nek. De neurochirurg is verantwoordelijk voor deze patiënten. Op de afdeling worden de patiënten door de arts-assistenten gezien. Patiënten die geopereerd worden aan een hernia, vernauwing en/of stenose mogen in principe de dag na de operatie weer naar huis. Patiënten met een spondylodese blijven 3 tot 5 dagen. Patiënten worden op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag geopereerd.

Arts-assistenten (zaalarts)

Op de afdeling werken verschillende arts-assistenten. De arts-assistent is een afgestudeerde arts die in het ziekenhuis werkt en meestal in opleiding is tot medisch specialist. De arts-assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg en behandeling van de patiënt. Hij of zij komt elke dag bij u langs en maakt dan afspraken met u en de verpleging over uw behandeling en verzorging. Als er eventuele problemen zijn, bespreekt de arts-assistent deze met de specialist.

Co-assistenten

Een co-assistent studeert aan een universiteit en volgt daar de opleiding geneeskunde. De opleiding duurt 6 jaar en vanaf het vijfde jaar lopen de studenten praktijkstages, de zogeheten co-schappen. De co-assistent loopt een aantal weken stage op de afdeling en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de arts-assistent en de medisch specialist. Co-assistenten zullen soms in opdracht van de arts-assistent medische handelingen bij u verrichten; zij zullen dan vragen of u hier bezwaar tegen heeft. Mocht u bezwaar hebben, geeft u dit dan aan.

Afdelingsassistenten

De afdelingsassistenten helpen met het op orde houden en bevoorraden van de afdeling. Ook kunnen de afdelingsassistenten een verpleegkundige ondersteunen bij bepaalde handelingen, bijvoorbeeld bij patiëntenvervoer.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse verzorgt de administratie van de afdeling. Hieronder staat beschreven waarvoor u terecht kan bij de afdelingssecretaresse.

 • niet-medische vragen;

 • afspraken met de zaalarts;

 • afspraken op de polikliniek;

 • postverzending;

 • huur telefoon.

De afdelingssecretaresse zit achter de balie in het midden van de gang.

Voedingsassistenten

De voedingsassistenten verzorgen uw ontbijt, lunch(warme maaltijd) en de avondmaaltijd. Tussendoor serveren de voedingsassistenten koffie, thee, melkproducten en frisdranken. Als u vragen heeft over uw voeding of dieet, dan kunt u deze het beste aan de voedingsassistent stellen.

Huishoudelijke medewerkers

De huishoudelijke medewerkers maken elke dag de kamers, badkamers en de rest van de afdeling schoon. Zij maken niet de medische apparatuur schoon (monitoren, infuuspompen enz.). Hiervoor zorgen de verpleegkundigen en de afdelingsassistenten. Met vragen of opmerkingen over de hygiëne kunt u bij de verpleging of de teamleider van de afdeling terecht.

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut kan u helpen met bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, zodat u leert om op een betere manier te ademen. De fysiotherapeut helpt met revalideren na bijvoorbeeld een beroerte en kan u helpen bij het mobiliseren na bijvoorbeeld een spondylodese operatie. De fysiotherapeut wordt ingeschakeld op het moment dat de arts dit nodig vindt. Op het moment dat u zelf graag een fysiotherapeut wilt zien, kunt u dit voorleggen aan de verpleging of aan de arts.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut begeleidt patiënten in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van het functioneren in hun leefomgeving. Als u door uw aandoening of ziekte niet meer in staat bent om sommige dingen te doen die u voor uw opname wel kon, zal de ergotherapeut u hierbij ondersteunen. De ergotherapeut heeft hierbij als doel dat u de bezigheden die voor u belangrijk zijn weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De ergotherapeut kan u ook adviseren over hulpmiddelen voor in uw huis, zodat u met de nodige aanpassingen toch naar huis toe kunt.

Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van verbale communicatie, dus met het spreken. Zij kan wordeningeschakeld als u niet goed kunt slikken of praten. De logopedist oefent met u en geeft een aantal tips om dit te verbeteren.

Zorgbemiddelaar

De zorgbemiddelaar coördineert de overdracht van patiënten naar een andere instelling zoals een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Ook zorgt de zorgbemiddelaar voor het inschakelen van de thuiszorg. Zij overlegt met u en uw familie over welke zorg er moet worden aangevraagd na uw verblijf in het ziekenhuis.

Diëtiste

Als er problemen zijn met de voeding wordt de diëtiste ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u extra voeding nodig heeft of een bepaald dieet moet volgen. Dit gebeurt in overleg met de voedingsassistente of de verpleegkundige. Als u moet worden opgenomen, wordt er onderzoek gedaan naar ondervoeding met de SNAQ -lijst: lengte/ gewicht/onbedoeld afvallen.

Laboratoriummedewerkers

De medewerkers van het laboratorium kunnen bij u langskomen om bloed af te nemen. Dit doen ze in opdracht van de arts. Het bloed wordt in het laboratorium onderzocht. De arts-assistent zal de uitslag van het bloed met u bespreken.

Activiteitenbegeleiding

Op de afdeling is ook een activiteitenbegeleider. De activiteitenbegeleider kan zorgen voor wat afleiding. Het is mogelijk om te zingen, te knutselen of spellen te doen. Daarnaast is hetmogelijk om gebruik te maken van het lunchproject; de activiteitenbegeleiding zal u hier dan voor uitnodigen. Ook zijn er activiteiten waar u onder het genot van een kopje koffie of thee naar muziek kunt luisteren. Wilt u weten wat voor er activiteiten zijn? Vraag dit dan aan de verpleging of aan de activiteitenbegeleiding. Heeft u zelf een idee? Geef dit dan door aan de activiteitenbegeleiding. Zij zullen het met plezier proberen te regelen.

Brancardiers

Brancardiers verzorgen het vervoer van patiënten binnen het ziekenhuis. Als u naar een polikliniek moet of u moet voor een onderzoek naar een andere afdeling, kan een brancardier worden ingeschakeld.

Vrijwilligers

In het ziekenhuis zijn verschillende vrijwilligers werkzaam. Zij houden zich onder andere bezig met:

 • bloemenverzorging;

 • patiëntenvervoer;

 • het verzorgen van radioprogramma’s (ziekenhuisomroep 0-3-0);

 • helpen bij het lunchproject.

Artsenvisite

Visite

De visite vindt elke dag van de week plaats., meestal in de ochtend. In het weekend kan dit verschillen omdat er dan andere artsen kunnen zijn. De visite vindt plaats in de artsenkamer. Bij de visite zitten onder andere de arts-assistenten, de co-assistenten en een verpleegkundige. Zij zullen eerst alle bijzonderheden bespreken en komen in de loop van de dag bij u langs. Dan wordt u verteld wat er besproken is en kunt u uw eventuele vragen stellen.

Grote visite

De grote visite vindt eenmaal per week, op woensdag, plaats. Bij de grote visite zitten, net als bij de dagelijkse visite, onder andere de neurologen, arts-assistenten, co-assistenten en de verpleegkundige. De grote visite is uitgebreider dan de dagelijkse visite. Bij de grote visite wordt uw ziektebeeld opnieuw besproken en wordt verteld wat er gedaan is en welke onderzoeken nog volgen. Op maandag vindt de artsenvisite plaats aan bed. Let erop dat er dan veel personen aanwezig zullen zijn. Ook dan kunt u uw eventuele vragen stellen.

MDO (multi diciplinair overleg)

Het MDO vindt twee keer per week plaats, elke maandag en donderdag. Het MDO is een overleg waarbij alle medewerkers die betrokkken zijn bij uw zorg vanuit hun vakgebied uw situatie bespreken. Ze bespreken hoe het met elke patiënt gaat en wat er nodig is. Bij het MDO zitten onder andere de zaalartsen, verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts en de activiteitenbegeleidster. Op maandag worden alleen de patiënten die een CVA hebben doorgemaakt besproken.

Afspraak maken

Als u of uw familie een afspraak wilt maken met de arts, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de secretaresse. Dit kan ook telefonisch tijdens kantooruren. De secretaresse weet wanneer de arts tijd heeft.

Dagindeling

Hieronder vindt ude dagindeling van onze afdeling.. Houdt u ons alstublieft niet strikt aan de tijden. Deze staan er alleen bij om aan te geven wat u ongeveer kunt verwachten. Sommige tijden, zoals de maaltijden, zijn ruim genomen omdat dit nogal kan wisselen. Bepaalde werkzaamheden staan niet in de dagindeling beschreven. Deze vinden namelijk plaats op verschillende tijdstippen. Denkt u hierbij aan een gesprek of een onderzoek.

07.00 - 07.15 uur

Overdracht nachtdienst naar dagdienst

07.45 - 09.00 uur

Ontbijt en medicijnen

07.30 - 10.00 uur

Lichamelijke verzorging, bedden straktrekken of verschonen

10.00 - 10.30 uur

De voedingsassistent komt langs met warme en koude dranken

10.30 - 12.00 uur

Temperatuur, pols, bloeddruk, saturatie meten. Wegen op maandag

12.00 - 13.00 uur

Warme maaltijd en medicijnen

13.00 - 14.00 uur

Rustuur

14.00 uur

Medicijnen

14.00 - 15.00 uur

Bezoekuur

14.30 - 15.30 uur

De voedingsassistent komt langs met warme en koude dranken

15.00 - 15.30 uur

Overdracht van dagdienst naar late dienst

15.30 - 17.00 uur

Ronde van avonddienst langs patiënten en medicijnen uitdelen

17.00 - 18.00 uur

Brood maaltijd en inname medicijnen

18.30 - 19.30 uur

Bezoekuur

18.30 - 19.30 uur

De voedingsassistent komt langs met warme en koude dranken

19.30 - 22.00 uur

Lichamelijke verzorging voor de nacht, controles, medicijnen. De verpleegkundige biedt u nog wat te drinken aan

22.00 uur

Medicijnen innemen

22.00 - 23.00 uur

Laatste ronde avonddienst langs patiënten en lichten worden uitgedaan

23.15 - 23.30 uur

Overdracht van late dienst naar nachtdienst

Diensten

Verpleegkundigen werken in vijf diensten. Hieronder staat beschreven op welke tijden deze diensten beginnen en eindigen en wanneer u dus andere verpleegkundigen kunt verwachten.

07.00 - 15.30 uur

dagdienst

09.30 - 18.00 uur

tussendienst

13.00 - 21.30 uur

tussendienst

15.00 - 23.30 uur

late dienst

23.15 - 07.15 uur

nachtdienst

Rustuur

Tussen 13.00 - 14.00 uur is het rustuur op de afdeling. U kunt tijdens dit uur even op uw kamer rusten voordat het bezoekuur is. U mag ook in het dagverblijf gaan zitten. Wij vragen u om tijdens dit uur niet op de kamer te telefoneren. Dit kan de rust van medepatiënten verstoren. We hopen dat u hier begrip voor hebt.

Nachtrust

Wij verzoeken u tussen 23.00 uur en 7.30 uur niet meer te bellen of televisie te kijken. Bij de laatste ronde van de late dienst gaan de lichten uit. Wilt u toch nog telefoneren of televisie kijken, dan kunt u dit doen in het dagverblijf in de centrale hal op de derde verdieping. Wilt u ook aan familie of bekenden vragen of zij u na 23.00 uur niet meer willen bellen? Wij hopen dat u de nachtrust van uw medepatiënten wilt respecteren.

De afdeling

Kamerindeling

Op de neurologieafdeling zijn eenpersoonskamers, tweepersoonskamers en vierpersoonskamers. Op elke kamer bevinden zich bedden, nachtkastjes, grote kasten een toilet en de mogelijkheid om u te wassen. Op de kamers 315 en 317 bevindt zich de stroke-unit.

Stroke-unit

Als u wordt opgenomen met een CVA dan komt u eerst op de zogeheten stroke-unit te liggen. Dit is een twee- of vierpersoonskamer met monitoren bij het bed. De verpleegkundigen houden via de monitoren uw hartslag, ademhaling en uw saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) in de gaten. U krijgt 3 plakkers op uw bovenlichaam en waaraan de monitor met draden wordt bevestigd. Hier worden regelmatig uw controles gedaan. De eerste dag zullen ze eerst om de 2 uur gedaan worden en hierna om de 3 uur. De tweede en de derde dag zal dit om de 4 uur zijn, tenzij de arts anders beslist. Op de strok-unit worden ook patiënten opgenomen die een trombolyse (een behandelmethode in de acute fase na een beroerte herseninfarct) hebben ondergaan. Deze patiënten zullen andere controletijden hebben die vaker worden toegepast.

Toiletten/douches

In elke kamer is minimaal één douche, een wastafel en een toilet. De lichten in de toiletten en douches gaan vanzelf aan. U kunt de deur op slot doen door de groene knop op de deurpost in te drukken. Deze knop licht dan rood op. Als u de rode knop weer indrukt, licht de knop groen op en is de deur weer open. In nood kunnen de verpleegkundigen de deuren ook vanaf de buitenkant openen. In de toiletten en douches hangen koordjes. Als u hulp nodig heeft, kunt u daaraan trekken en komt er een verpleegkundige bij u. Als u zich wilt wassen, vragen we u eerst met de verpleegkundige of kamergenoten te overleggen wie er als eerste gaat wassen.

Bellensysteem op de kamers

Bij elk bed is een kastje dat u aan uw bed kunt hangen. Op dit kastje zitten drie knoppen. De bovenste knop heeft geen functie. Met onderste knop kunt u het licht boven uw bed aan- en uitzetten. De grote lichten kunnen namelijk al vroeg uitgaan en zo heeft u toch nog de mogelijk om bijv. een boek te lezen. De middelste knop (de rode knop) is de verpleegkundigenoproep. Als u hulp nodig heeft, kunt u op deze knop drukken en komt een verpleegkundige bij u. Als er een verpleegkundige op de zaal is, vragen wij u deze knop niet te gebruiken, maar de verpleegkundige gewoon aan te spreken.

Televisie/radio

U kunt de tv die boven uw bed hangt gratis gebruiken. Als u vragen heeft over hoe deze werkt, kunt u dit aan de verpleegkundige vragen.

Telefoon

Op deze afdeling mag u met uw mobiele telefoon bellen, met uitzondering van een aantal ruimtes. Dit is dan duidelijk aangegeven op de borden. Sommige medewerkers van het ziekenhuis lopen met een draagbare telefoon van binnen het ziekenhuis. Deze telefoons brengen geen schade aan bij onderzoeken of apparatuur. Zij hoeven dus hun telefoon niet uit te schakelen. Als u niet in het bezit bent van een mobiele telefoon, dan kunt u in het ziekenhuis een telefoon huren. Dit kunt u aan de verpleegkundige doorgeven. Soms is er niet direct een telefoon beschikbaar. U moet € 50,-- borg betalen als u een telefoon wilt huren.

Bezoek

Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom op de afdeling. We willen u er wel op wijzen dat er maximaal 2 bezoekers per patiënt zijn toegestaan. Dit voor uw rust en de rust voor medepatiënten. Het zou prettig zijn als uw contactpersoon ervoor kan zorgen dat het bezoek zich verspreidt over de dagen. Als bezoek bloemen meeneemt, dan kunnen zij van de afdeling vazen lenen. Deze vindt u in de spoelkeuken van de afdeling. Soms brengt het bezoek ook fruit of frisdrank mee. Dit kunt u plaatsen in een koelkast op de afdeling. Belangrijk is wel dat de naam van de patiënt en de datum wordt vermeld. Op de afdeling B3 worden er andere bezoektijden gehanteerd dan elders in het ziekenhuis. U kunt dit aan het personeel van de afdeling vragen of u kunt deze vinden op de website van het ziekenhuis.

Voorzieningen

Tijdens uw verblijf kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u een activiteit voorstellen bij de activiteitenbegeleiding, de boeken in het dagverblijf lenen, naar de kapper gaan, behandeling van een pedicure krijgen en naar de radio luisteren.

Afdeling verlaten

Als u de afdeling wilt verlaten, moet u dit eerst aan de verpleging vragen. Zij moeten u hiervoor toestemming geven. Er zijn enkele redenen waarom u de afdeling niet mag verlaten, bijvoorbeeld omdat u een onderzoek krijgt, u medicatie krijgt of omdat u te ziek bent om de afdeling te verlaten.

Roken

Roken is op de afdeling en in het hele ziekenhuis verboden. Als u wilt roken, kan dit buiten. Omdat u hiervoor de afdeling verlaat, moet u wel eerst toestemming vragen aan de verpleging.

Maaltijden

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u zelf uw eten uitkiezen. In de ochtend (tussen 7.45 en 9.00 uur) komt er een broodkar langs. Op deze kar zijn verschillende broodsoorten en soorten beleg. In de middag (tussen 11.45 en 13.00 uur) komt de broodkar weer bij u langs waar u weer uit verschillende soorten brood plus beleg kunt kiezen. In de avond (tussen 16.45 en 17.00) wordt de warme maaltijd gebracht. Ook hier kunt u een keuze maken tussen twee verschillende menu’s.

Snaq-score

Tijdens uw opnamegesprek zal er gevraagd worden of u de laatste maanden onbedoeld bent afgevallen en zo ja, hoeveel kilo dit is. Ook vraagt men u of een verminderde eetlust heeft en of u de afgelopen maand al extra drinkvoeding heeft gebruikt. Dit wordt genoteerd en doorgegeven aan de voedingsassistenten. De voedingsassistenten tellen aan de hand van die lijst het aantal punten op. Hieraan kunnen de voedingsassistenten zien of u extra voeding moet krijgen. Is dit het geval, dan zult u een lijst krijgen waarop staat welke tussendoortjes of bijvoeding u kunt krijgen. De diëtiste zal dan ook ingeschakeld worden.

Medicijnen

Als u in het ziekenhuis ligt dan zorgen wij voor uw medicatie. Een aantal keer per dag komen verpleegkundigen met de medicijnkarren langs. Hieronder kunt u zien op welke tijden de medicijnen worden uitgedeeld.

 • eerste ronde tussen 7.30 en 9.00 uur

 • tweede ronde tussen 11.30 en 12.30 uur

 • derde ronde tussen 13.45 en 14.15 uur

 • vierde ronde tussen 17.00 en 18.00 uur

 • laatste ronde tussen 20.00 en 23.00 uur.

De tijden kunnen afwijken. Het kan voorkomen dat u midden in de nacht of ’s ochtends om 6.00 uur al medicatie moet innemen. Dit heeft de arts dan voorgeschreven. Het kan ook zo zijn dat u in het ziekenhuis de medicatie die u thuis al gebruikte op andere tijden krijgt. Als u vragen heeft over de medicatie kunt u deze stellen aan de verpleegkundigen.

Controles

De verpleegkundige zal minimaal één keer per dag controles bij u doen. Dit houdt in dat ze uw bloeddruk, temperatuur, pols – en als het nodig is – uw saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) meet. De arts spreekt af hoe vaak dit per dag moet gebeuren. Als de controles niet stabiel zijn, dan zullen ze vaker gecontroleerd worden.

Onderzoeken

Tijdens uw verblijf op de afdeling zijn mogelijk een aantal onderzoeken ingepland. Er wordt uitgelegd waarvoor het onderzoek nodig is, waarom het onderzoek moet gebeuren en hoe het onderzoek in zijn werk gaat. We kunnen ons voorstellen dat u niet alles kunt onthouden en u kunt ons daarom ook om een folder vragen. Van de meeste onderzoeken is een voorlichtingsfolder aanwezig.

Weekendverlof

Als u het ziekenhuis mag verlaten, en u op een plekje in een verzorgingshuis,verpleeghuis of revalidatiecentrum wacht, dan kunt u mogelijk met weekendverlof. Meestal zal de arts dit voorstellen. Wanneer u zelf graag met weekendverlof wilt gaan, kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. Als de arts toestemming geeft, dan overleggen we samen met u en uw familie hoe we dit kunnen regelen. Weekendverlof houdt in dat u van vrijdagavond of zaterdagochtend tot zondagavond naar huis toe gaat of naar familie zal gaan.

Spreekuren

MS-spreekuur (multiple sclerose)

Het MS-spreekuur is bedoeld voor mensen met multiple sclerose en hun direct betrokkenen. Nadat de diagnose MS is vastgesteld, kunnen er veel vragen opkomen over de ziekte, maar ook over de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Tijdens het MS-spreekuur kunt u terecht voor informatie, begeleiding en adviezen. De MS-verpleegkundige kan meer tijd voor u vrij maken dan de arts. Daardoor is er voldoende gelegenheid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden. Het MS-spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de arts. U mag gerust een familielid meenemen naar het spreekuur, want twee mensen horen meer dan één. U kunt een afspraak maken via de polikliniek.

Parkinson-spreekuur

Het Parkinson-spreekuur is bedoeld voor mensen met Parkinson en hun direct betrokkenen. Na de diagnose Parkinson kunnen er veel vragen opkomen bij u en uw familie. In dit uur kunt u al uw vragen stellen aan de Parkinson-verpleegkundige. De Parkinson-verpleegkundige kan meer tijd voor u vrijmaken dan de arts. Daarom is er voldoende tijd om uw vragen te stellen en kunnen ze ook rustig beantwoord worden. Als u een afspraak wilt maken kunt u dit via de polikliniek neurologie doen. Neem gerust een familielid mee naar het spreekuur.

Ontslag

Ontslagdatum

De arts-assistent vertelt u wanneer u naar huis mag. Meestal gebeurt dit één dag van tevoren zodat de nodige dingen geregeld kunnen worden. De verpleegkundige regelt in overleg met u het vervoer. Ook wordt er een tijd afgesproken wanneer u opgehaald kunt worden. In sommige gevallen kunt u dezelfde dag nog naar huis toe. U moet vóór vertrek nog wel verschillende (ontslag)papieren meekrijgen, die nog niet gelijk klaar zijn.

Ontslagpapieren

De dag dat u naar huis gaat krijgt u een aantal papieren mee. Dit kunnen zijn:

 • recepten;

 • controle-afspraak;

 • brief voor de trombosedienst;

 • overdracht voor de wijkverpleegkundige, het verzorgings- of verpleeghuis;

 • brief voor de huisarts (het kan gebeuren dat deze opgestuurd wordt naar uw huisarts en dat u hem niet mee krijgt);

 • eventuele Verwijzingen naar de fysio, logopedist en of ergotherapeut.

De verpleegkundige geeft u uitleg over de papieren. U krijgt ook het evaluatieformulier Wat ik nog zeggen wil mee. Hierop kunt u aangeven hoe u de zorg ervaren heeft tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Trombosedienst

Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, moet u na ontslag bij de trombosedienst uw bloed laten controleren om de medicijndosering vast te stellen. Als u niet in staat bent naar de trombosedienst te gaan, kan de trombosedienst bij u langskomen. U krijgt voordat u naar huis gaat een brief mee voor de trombosedienst. Ook krijgt u een lijstje met medicijndosering voor de periode tussen het moment dat u naar huis gaat en uw eerstvolgende bezoek aan de trombosedienst.

Overplaatsing

Als u na uw verblijf in het ziekenhuis niet naar huis toe kunt, maar naar een verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum gaat, dan wordt van tevoren met u en uw familie besproken en aangevraagd. Als er plaats is, dan horen wij of u dit van de zorgbemiddelaar. Wij bellen met het verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum om te horen wanneer u er terecht kunt. Dit geven we hierna aan u door.

Klachtenbehandeling

Het kan zijn dat u niet helemaal tevreden bent over uw verblijf, de bejegening of behandeling. Als dit het geval is, dan kunt u dit melden. Er zijn verschillende manier waarop dit kan:

 • U kunt uw klacht doorgeven aan de behandelend arts, teamleider of verpleegkundige. Zij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.

 • U kunt uw klachten invullen op het formulier Wat ik nog zeggen wil.

 • U kunt uw klachten voorleggen aan de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u op onpartijdige manier informatie geven, voor u bemiddelen, een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker en u helpen zoeken naar een oplossing.U kunt zich schriftelijk richten tot de klachtenfunctionaris op het onderstaande adres: Alrijne Ziekenhuis Stafbureau, t.a.v. klachtenfunctionaris Antwoordnummer 10822 2350 BB Leiderdorp De klachtenfunctionaris is telefonisch te bereiken via 071 582 8610.

Meer informatie

Hieronder vindt u een lijst met informatiefolders die op de afdeling aanwezig zijn. Als u een folder wilt lezen, kunt u deze vragen aan de verpleegkundige. U kunt een gedeelte van de folders ook vinden in het midden van de afdeling links in de folderrekken aan de muur.

 • Ziekenhuiswijzer

 • Opnamewijzer

 • Wat zijn u rechten en plichten als patiënt in Alrijne Ziekenhuis

 • Op bezoek bij iemand met MRSA

 • Een botscan (skeletscintigram)

 • Contrastmiddelen

 • Ct-onderzoek (computertomografie)

 • Echografisch onderzoek

 • MRI onderzoek

 • Zorg en behandeling na CVA

 • TIA: een voorbijgaande beroerte

 • Een beroerte en dan

 • Autorijden na een TIA

 • Hersenschudding en hersenkneuzing

 • Hersenvliesontsteking

 • Hersentumor

 • Hoge bloeddruk

 • Heb hart voor je hoofd

 • Epilepsie

 • Multiple sclerose

 • MS-spreekuur

 • Parkinson

 • Parkinson-spreekuur

 • Denk eens na over… De hersenstichting Nederland

 • Gespecialiseerd wijkverpleegkundige

 • Pijnbestrijding na de operatie.