Afdelingen & Specialismen

Alrijne Apotheek is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. In Leiderdorp heeft de apotheek bovendien een tweede vestiging: in het Gezondheidscentrum (N-gebouw). Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen. Bijvoorbeeld na een bezoek aan de polikliniek of als u na een opname weer naar huis gaat. Ook voor geneesmiddelen die uw huisarts heeft voorgeschreven kunt u bij Alrijne Apotheek terecht. Het assortiment is breed, de farmaceutische zorg in het ziekenhuis, de thuismedicatie en informatie hierover kunnen goed op elkaar worden afgestemd.U kunt uiteraard ook bij de apotheek terecht voor de verkoop van zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, hoestdrank en huidverzorgingsproducten.


Medicijnen direct meenemen

Als u met uw specialist heeft afgesproken dat u medicijnen mee krijgt naar huis, dan kunt u deze bij Alrijne Apotheek ophalen. Het recept is via het interne computernetwerk naar de apotheek gestuurd.


U krijgt uw geneesmiddelen en de daarbij behorende uitleg direct mee. Heeft u een recept op papier meegekregen? Dan kunt u dit uiteraard ook gewoon bij ons inleveren.Vrije keuze

U kunt zelf kiezen bij welke apotheek u uw medicijnen ophaalt. U kunt na uw bezoek aan de polikliniek of na ontslag uit het ziekenhuis eenmalig langsgaan bij Alrijne Apotheek. Wij brengen uw vaste apotheek dan op de hoogte van de medicijnen die u van ons meekrijgt. U kunt dus zonder problemen medicijnen afhalen bij Alrijne Apotheek, terwijl u daarnaast bij uw eigen apotheek blijft.


U kunt er ook voor kiezen al uw (herhalings)recepten door ons te laten afhandelen. Alrijne Apotheek wordt in dat geval uw vaste apotheek. Wij vragen u dan om aan te geven bij welke locatie van Alrijne Apotheek u zich wilt inschrijven.Voor iedereen

Iedereen kan voor medicijnen bij ons terecht, dus niet alleen als u net uit het ziekenhuis ontslagen bent of een bezoek heeft gebracht aan de polikliniek. Ook bezoekers, omwonenden, medewerkers en hun huisgenoten zijn van harte welkom.


Openingstijden

De openingstijden van de apotheek zijn:Leiden

Leiderdorp, centrale hal

Leiderdorp, Gezondheidscentrum (gebouw N)

Maandag

08.00 – 17.30 uur

08.00 – 18.00 uur

18.00 – 23.00 uur

Dinsdag

08.00 – 17.30 uur

08.00 – 18.00 uur

18.00 – 23.00 uur

Woensdag

08.00 – 17.30 uur

08.00 – 18.00 uur

18.00 – 23.00 uur

Donderdag

08.00 – 17.30 uur

08.00 – 18.00 uur

18.00 – 23.00 uur

Vrijdag

08.00 – 17.30 uur

08.00 – 18.00 uur

18.00 – 23.00 uur

Zaterdag

Gesloten

08.00 - 18.00 uur

18.00 - 23.00 uur

Zondag

Gesloten

08.00 - 18.00 uur

18.00 - 23.00 uur

Feestdagen

Gesloten

08.00 - 18.00 uur

18.00 - 23.00 uurBuiten de reguliere openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij de dienstdoende apotheek in uw regio. Informatie over de openingstijden vindt u op www.ssdr.nlWaarvoor kunt u bij ons terecht

Alrijne Apotheek levert:


  • medicijnen die tijdens een bezoek aan de polikliniek zijn voorgeschreven;
  • medicijnen die bij ontslag uit het ziekenhuis zijn voorgeschreven;
  • medicijnen die door uw huisarts of een andere zorgverlener buiten het ziekenhuis zijn voorgeschreven;
  • verbandmiddelen;
  • diabetes-testmateriaal;
  • drinkvoeding
  • hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en inhalatoren;
  • zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, hoestdrank en huidverzorgingsproducten;
  • informatie en advies over het gebruik van geneesmiddelen.

Zorg en Kwaliteit

De apothekers en -assistenten van Alrijne Apotheek houden in de gaten of uw medicijnen elkaar goed verdragen. Zij zullen daarom vragen naar de medicijnen die u gebruikt, zodat zij medicatiebewaking kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er gecontroleerd wordt wanneer medicijnen niet in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt, of niet geschikt zijn voor u. Bijvoorbeeld vanwege allergieën of andere aandoeningen. In dat geval nemen wij contact op met de voorschrijver.

Eenmalig bezoek aan de apotheek

Is Alrijne Apotheek niet uw eigen, vaste apotheek? Het is belangrijk dat wij weten welke medicijnen u gebruikt. Zorgt u er daarom voor dat u altijd een overzicht bij u heeft van de medicijnen die u gebruikt. Dit noemen wij een actueel medicatieoverzicht. U kunt dit overzicht opvragen bij uw vaste apotheek. Als u zich heeft laten registreren bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), kunnen wij digitaal het dossier van uw vaste apotheek raadplegen. Gebruikt u geen medicijnen? Ook dan verzoeken wij u een medicatieoverzicht bij uw apotheek op te vragen.
Uiteraard informeren wij uw vaste apotheek – via het LSP en met uw toestemming – over de medicijnen die wij aan u hebben verstrekt en over veranderingen in uw medicijngebruik.
Let op: Zonder volledig en actueel medicatieoverzicht kunnen wij u helaas geen medicijnen meegeven.

Vaste cliënt

U kunt Alrijne Apotheek kiezen als vaste apotheek. Wij schrijven u dan in als nieuwe cliënt en maken een digitaal dossier aan. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig zoals uw naam, adres, geboortedatum, etc. U kunt dit aan ons doorgeven via het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier vragen wij uw toestemming voor het opvragen van uw medicatiegegevens bij uw vorige apotheek; tevens zullen wij u afmelden bij uw oude apotheek. De apotheek controleert of uw medicijnen samen gebruikt kunnen worden. Daarnaast controleert de apotheek o.a. of de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden bij uw ziektebeeld(en). Dit heet medicatiebewaking. Bij twijfel overleggen wij met uw huisarts of specialist.
Om deze controle adequaat te kunnen uitvoeren leggen wij uw persoonsgegevens en medicijngebruik in de computer vast. Uiteraard gebeurt dit op zodanige wijze dat uw gegevens veilig zijn in de apotheek.
Uw dossier wordt bij vervolgbezoeken bijgewerkt. Dit betekent dat wij ook op de hoogte moeten blijven van medicijnen die u tussendoor bij een andere apotheek haalt.
Als u niet wilt dat uw gegevens worden vastgelegd in een patiëntendossier kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de apotheek. Dit betekent echter dat uw apotheker uw medicijngebruik niet kan controleren. Rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar kan dan ook niet meer. Is Alrijne Apotheek uw vaste apotheek, maar wilt u uitgeschreven worden? Meld het aan een van onze apothekersassistenten.

Medicijnen aanvragen en ophalen

U kunt met uw recepten terecht aan de balie. Indien uw medicijnen op voorraad zijn, kunt u deze direct meenemen.
Herhalingsrecepten die aangevraagd zijn bij de arts en vóór 15.00 uur zijn ontvangen door de apotheek, kunnen de volgende dag na 12.00 uur worden opgehaald.
Als u medicijnen gebruikt die niet standaard in de apotheek op voorraad zijn, kunt u van tevoren bellen zodat wij ze alvast voor u kunnen bestellen.

Door uw recept in te leveren bij de apotheek, sluit u een behandelovereenkomst met de apotheker. Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicijn. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via de bijsluiter. Tevens geeft u de apotheek toestemming om inzage te hebben in uw medicatiedossier. Dit is van belang om een goede medicatiecontrole te kunnen uitvoeren.

Privacy

Net als artsen hebben ook de apothekers en de assistenten een beroepsgeheim. Andere medewerkers (zoals stagiaires) dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
De gegevens in ons computersysteem zijn behalve voor de medewerkers van deze apotheek ook toegankelijk voor de specialisten, huisartsen en voor de dienstdoende apotheek. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven in de apotheek.

Afspraak met de apotheker

U kunt altijd een gesprek aanvragen met een van de apothekers of met een van de apothekersassistenten om uw medicijnen te bekijken en door te spreken. U kunt daarbij onder andere vragen stellen over de werking en de bijwerking van de geneesmiddelen. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Spreekkamer

De apotheek beschikt over een aparte ruimte waar u terecht kunt voor een rustig gesprek met de apotheker of met een van de apothekersassistenten.

Samenwerking

Door een goede samenwerking met de specialisten beschikt Alrijne Apotheek over een volledig assortiment geneesmiddelen dat is afgestemd op wat de artsen voorschrijven. De voorgeschreven middelen zijn daardoor bijna altijd op voorraad.

Medicijnen op maat

Apothekersassistenten en apothekers van Alrijne Apotheek werken ook nauw samen met de ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten in het ziekenhuis, bijvoorbeeld wanneer wij speciaal voor u medicijnen bereiden.

Zelfbediening

Alrijne Apotheek Leiden en Alrijne Apotheek Leiderdorp locatie Gezondheidscentrum, beschikken over een medicijnenautomaat. U vindt deze in de nabijheid van de apotheek. Dit is een zelfbedieningsapparaat waar u veilig en eenvoudig zelf uw medicijnen afhaalt. Als u gebruik maakt van de medicijnenautomaat hoeft u dus niet te wachten voor de balie. Zodra wij uw (herhaal-) recept hebben verwerkt, plaatsen wij de geneesmiddelen in de automaat. U ontvangt per plaatsing een sms, met daarin telkens een unieke afhaalcode. Met deze afhaalcode kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen. De medicijnenautomaat in Alrijne Ziekenhuis Leiden is dag en nacht bereikbaar. De automaat in het Gezondheidscentrum in Leiderdorp is voorlopig alleen nog tijdens de openingstijden van de poliklinieken bereikbaar. In de toekomst zal ook deze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Heeft u vragen over de medicijnenautomaat? Stel deze aan de balie of kijk in onze speciale folder.

Uw verzekering

Als uw verzekeraar een contract heeft met deze apotheek, kunnen wij uw medicijnen rechtstreeks declareren bij uw verzekering. De apotheek heeft met vrijwel alle verzekeraars een contract. Zelfzorggeneesmiddelen (medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn) of eventueel een eigen bijdrage kunnen in de apotheek contant of per pin worden afgerekend. Afhankelijk van de door u gekozen verzekeringspolis, kunt u deze eigen bijdrage terugvragen aan uw verzekeraar.

Inleveren oude geneesmiddelen

Heeft u geneesmiddelen die u niet meer gebruikt? U kunt ze bij ons inleveren. Wij zorgen voor de juiste verwerking.
Naalden moeten apart worden ingeleverd in een naaldencontainer. Deze kunt u bij ons verkrijgen.

Klachten of verbeterpunten

Heeft u klachten of bent u van mening dat er iets kan worden verbeterd? Meld het aan de balie bij een van onze medewerkers. Desgewenst kunt u de hulp inroepen van de klachtenfunctionaris van Alrijne Ziekenhuis: Klachtenfunctionaris@alrijne.nl. Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.alrijne.nl. Zoekt u informatie over geneesmiddelen op het internet? Een goede en betrouwbare informatiebron is www.apotheek.nl.

Bereikbaarheid

U vindt Alrijne Apotheek Leiden in de hal van het ziekenhuis aan de Dieperpoellaan. Er is voldoende parkeergelegenheid rond het ziekenhuis (blauwe zone of parkeerdek (betaald parkeren).
De apotheek is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De apotheek zelf beschikt over twee rolstoelbalies.
Telefoonnummer: 071 517 8190, fax: 071 517 8199.

U vindt Alrijne Apotheek Leiderdorp in de hal van het ziekenhuis. U kunt (betaald) parkeren op het parkeerterrein van het ziekenhuis of in de parkeergarage. De apotheek is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Telefoonnummer: 071 582 8990, fax: 071 582 8985

Daarnaast vindt u Alrijne Apotheek Leiderdorp in het Gezondheidscentrum (N-gebouw, achterzijde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp).
Telefoonnummer: 071 589 0000, fax: 071 541 6227.