Afdelingen & Specialismen

U bent kortgeleden geopereerd in verband met darmkanker. In deze folder vertellen wij u meer over de periode van nazorg en controles.


Controlebezoek

Tijdens het bezoek aan de polikliniek heeft de chirurg u de uitslag van het weefselonderzoek verteld (tenzij dit al tijdens de opname is gebeurd) en is het verdere behandelvoorstel met u besproken. Ook is gekeken of het litteken goed geneest en zijn de hechtingen verwijderd (als er geen oplosbare hechtingen zijn gebruikt).Naast de afspraak met de chirurg heeft u een afspraak met uw casemanager om te bespreken hoe het verder met u gaat.


Heeft u nog vragen over de ingreep, dan kunt u deze stellen tijdens het controle-bezoek.Er is ook met u besproken dat u

niet

meer mee hoeft te doen aan het bevolkingsonderzoek. U bent nu immers onder controle van het ziekenhuis.De Lastmeter en andere vragenlijsten

Het gebruik van vragenlijsten biedt de mogelijkheid om zelf aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het kan u helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over problemen die u door uw ziekte ervaart. De Lastmeter is een van de meest voorkomende vragenlijsten om klachten en behoefte voor verdere zorg bij het verwerken van kanker in kaart te brengen. Uw casemanager kan ook een andere vragenlijst gebruiken. Die kunnen meer gericht zijn de gevolgen van een bepaalde aandoening of behandeling en ervaren gezondheid en/of functioneren.Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en daarna met uw verpleegkundige bespreekt.


Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft en of u behoefte heeft aan extra ondersteuning.


Samen staat u stil bij wat goed gaat en wat minder. U bepaalt ook samen of u nog extra zorg nodig heeft en wie die zorg het beste kan geven.


Klachten of gevoelens die sluimerend aanwezig waren, kunnen door de vragenlijst opkomen. Het erkennen van deze klachten of gevoelens kan lastig zijn. Maar het kan ook helpen dit eerlijk uit te spreken. De verpleegkundige weet dat deze klachten voorkomen bij mensen met kanker en neemt uw verhaal serieus.Follow-up

Na afloop van de behandeling blijft u enkele jaren onder controle. Deze nacontroles, ook wel follow-up genoemd, gaan volgens een schema afhankelijk van het type nabehandeling dat u krijgt. Bij deze controles wordt zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. Om u een indicatie van de nacontroles te geven is hieronder het schema weergegeven. Het kan zijn dat met u andere afspraken zijn gemaakt.

Periode na operatie

CEA prikken

CT borst/buik

colonscopie

controle chirurg

contact casemanagerfysiek of telefonisch

controle MDL

2-3 weken


x

x

3 maanden

x

x (1)

x

6 maanden

x


x

9 maanden

x

x

1 jaar

x

x

x

x

na scopie

15 maanden

x

x

1,5 jaar

x

x

21 maanden

x

x

2 jaar

x

x

2,5 jaar

x

x

3 jaar

x

x

3,5 jaar

x

x

4 jaar

x

x

x

4,5 jaar

x

x

5 jaar

x

x


(1) Als er geen darmonderzoek voor de operatie is gedaan, dan moet dit 3 maanden na de operatie plaatsvinden.

Na deze 5 jaar wordt u elke 5 jaar opgeroepen voor een colonscopie. Als er poliepen gevonden en/of verwijderd worden, wordt u na 3 jaar voor de volgende scopie opgeroepen.Begeleiding en ondersteuning

Darmkanker kan veel emotionele gevolgen hebben. Uw casemanager kan u hierbij ondersteunen, van informatie voorzien, doorverwijzen en in contact brengen met patiëntenverenigingen en lotgenoten.Er zijn, zowel tijdens het behandeltraject als wanneer het behandeltraject is afgerond, verschillende mogelijkheden voor ondersteuning:


  • stomaverpleegkundige,
  • fysiotherapeut,
  • geestelijk verzorger.
Ook zijn er verschillende cursussen en programma’s, speciaal gericht op het omgaan met en herstellen van kanker.
Als u dit wilt, kunt u deelnemen aan een dergelijk programma.
Samen met uw casemanager kiest u het programma dat het beste bij u past.

Bent u verzekerd voor fysiotherapie, dan komt u meestal in aanmerking voor een vergoeding van een programma. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Contactgegevens

De medewerkers van de polikliniek Coloncare Alrijne Ziekenhuis zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Ons telefonisch spreekuur is tussen 08.30 en 09.30 uur, telefoonnummer 071 582 9320. Belt u buiten het spreekuur, dan krijgt u de secretaresse of een bandje met meer informatie. U kunt ons ook bereiken via mail: coloncare@alrijne.nl


Samenplus


Samen+ is een samenwerkingsverband tussen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en Alrijne Ziekenhuis (Alrijne). De samenwerking richt zich op de behandeling van rectumkanker, schildklieraandoeningen, liesbreuken en middenrifbreuken. De bundeling van kennis en ervaring maakt zeer specialistische behandeling met geavanceerde technieken mogelijk. Iedere patiënt is hierdoor verzekerd van de beste zorg.