Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om te starten met het medicijn Denosumab. Denosumab is een medicijn dat thuis per injectie wordt toegediend. In deze folder krijgt u informatie over de levering, werking en het gebruik van dit medicijn. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee terecht bij uw casemanager urologie of Alrijne Apotheek.

Toepassing van Denosumab

Botmetastasen zijn uitzaaiingen van kanker in de botten. Omdat botmetastasen uw botten broos kunnen maken en pijn kunnen veroorzaken, wil uw behandelend arts dat u Denosumab toegediend krijgt. Denosumab wordt gegeven om het proces van botafbraak te vertragen. Daarnaast krijgt u als ondersteuning ook Calcium/vitamine D bruistabletten.Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Denosumab gaat gebruiken, krijgt u een afspraaak van de mondhygiëniste van Alrijne Ziekenhuis. Zij zal, samen met de kaakchirurg, uw kaak en gebit beoordelen, ook als u een kunstgebit heeft. Daarna volgen eventuele behandelingen en adviezen voor mondverzorging. Dit is nodig omdat Denosumab het risico op botschade van de kaak (osteonecrose) verhoogt.Toediening

Denosumab wordt toegediend als een onderhuidse injectie, in de huid van uw dij, buik of bovenarm.Thuiszorg Activite

Als u bekend bent bij de thuiszorg (Activite) voor het toedienen van hormoontherapie, is het mogelijk de Denosumab ook via Activite te laten toedienen. De oncologieverpleegkundige van de polikliniek Urologie kan dit voor u regelen. De eerste afspraak wordt voor u ingepland, de vervolgafspraken maakt u met de verpleegkundige van Activite, net zoals de afspraken voor de hormoontherapie worden gemaakt.Injectieservice 2Care

Deze injectie kan ook door een verpleegkundige van een injectieservice: 2Care, bij u thuis worden toegediend. De oncologieverpleegkundige van de polikliniek Urologie meldt u dan voor deze service aan. De verpleegkundige van 2Care neemt dan telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de toediening. U kunt ervoor kiezen om de injectie door de verpleegkundige te laten toedienen of, als u dat wenst, kan de verpleegkundige u leren de injectie zelf toe te dienen.Kosten

Voor de toediening van Denosumab wordt geen eigen bijdrage voor de thuiszorg in rekening gebracht. Wel zal het eigen risico van uw verzekering aangesproken worden.Levering

Denosumab valt onder de zogenaamde ziekenhuisverplaatste zorg en wordt door Alrijne Apotheek, de poliklinische apotheek van Alrijne Ziekenhuis, aan u geleverd. U kunt de medicijnen ophalen in locatie Leiden. U vindt Alrijne Apotheek in de hal van het ziekenhuis (route 2). De oncologieverpleegkundige van de polikliniek Urologie faxt het recept naar de apotheek. U krijgt bericht als u het voor u klaarligt. Ook kunt het laten thuisbezorgen. Eerst één injectie en daarna steeds drie injecties tegelijk.


De medewerkers van de apotheek controleren daarnaast of u Denosumab veilig kunt gebruiken in combinatie met uw andere medicatie. Hiervoor wordt uw medicatiedossier bij uw vaste apotheek opgevraagd. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.Ophalen

Thuiszorg Activite

Het recept wat de oncologieverpleegkundige van de polikliniek Urologie heeft gefaxt naar de apotheek zal voldoende zijn om een jaar de injectie bij u te kunnen afleveren. Het herhaalrecept zal vanuit de apotheek aangevraagd worden bij de polikliniek Urologie. U heeft hier dan geen omkijken naar.


Injectieservice 2Care

Wanneer u een vervolglevering nodig heeft, kunt u deze met het (herhaal)recept afhalen bij Alrijne Apotheek. Ook kunt u het middel telefonisch bij ons bestellen. Wanneer het geneesmiddel dan voor u klaarligt, ontvangt u van ons een bericht per SMS. Wanneer u niet in staat bent om het geneesmiddel op te halen, kunnen wij het middel bij u thuis bezorgen. Neemt u hiervoor contact op met Alrijne Apotheek Leiden. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder.Bewaren

U bewaart de injectiespuit Denosumab in de koelkast (2°C - 8°C). Eenmaal uit de koelkast gehaald, mag Denosumab bij kamertemperatuur (lager dan 25°C) tot maximaal 30 dagen in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard. De injectieflacon en buitenverpakking moeten op een donkere plaats bewaard worden.Bijwerkingen

Meest voorkomend

Zoals elk geneesmiddel kan ook Denosumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn bot-, gewrichts- of spierpijn, kortademigheid, diarree.Waarschuw uw arts of verpleegkundige

Wanneer u gedurende de behandeling met Denosumab last krijgt van spasmen, krampen, gevoelloosheid of tintelingen, vragen wij u direct contact op te nemen. Deze klachten kunnen erop wijzen dat de calciumspiegel in uw bloed te laag is. Ook wanneer u problemen krijgt met uw mond of gebit, zoals loszittende tanden, pijn of zwelling moet u dit melden aan uw behandelend arts .Aanvullende informatie

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en aanvullende informatie over Denosumab raden wij u aan de bijsluiter aandachtig door te lezen.Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Gebruik Denosumab niet samen met andere medicijnen waarin Denosumab of bisfosfonaten zijn verwerkt.Reactievermogen

Denosumab heeft geen invloed op het reactievermogen, dus er is geen bezwaar tegen deelname aan het verkeer of het bedienen van machines.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw zorgverzekeringspas;
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met een van de volgende telefoonnummers:
  • Heeft u een vraag over de toediening of het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis Denosumab komt toedienen, kunt u bellen of met Activite op telefoonnummer 06-27144444 of met de injectieservice 2Care op telefoonnummer 088 066 0342.
  • Heeft u een vraag over het geneesmiddel zelf, kunt u bellen met de apotheek van Alrijne Ziekenhuis Leiden, telefoonnummer 071 517 8190.
  • Heeft u een vraag over een bijwerking, dan kunt u bellen met de oncologieverpleegkundige van de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 071 582 8979 of mailen naar
    oncologie.urologie@alrijne.nl