Afdelingen & Specialismen

Uw arts heeft u geadviseerd om te starten met het medicijn Fulvestrant (Faslodex).In deze folder staat hoe het medicijn bij u thuis wordt geleverd, hoe het werkt, hoe u het moet bewaren en wie u de injecties zal geven.


Behandeling met Fulvestrant

Als borstkankercellen ook op andere plekken in het lichaam gaan groeien, noemen we dat gevorderde borstkanker.


Als er tumorcellen in andere organen zitten, zoals de longen, lever, hersenen of botten, is de borstkanker uitgezaaid.


Bij gevorderde of uitgezaaide borstkanker behandelen we het hele lichaam. Het doel van deze behandeling is om de kanker af te remmen en u zoveel mogelijk kwaliteit van leven te geven.Borstkanker kan gevoelig of ongevoelig zijn voor hormonen. Als borstkanker gevoelig is voor hormonen, zorgen de vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) ervoor dat de tumor groeit.


Bij u is de borstkanker gevoelig voor hormonen. Daarom kunnen wij u behandelen met Fulvestrant. Fulvestrant zorgt er namelijk voor dat de vrouwelijke geslachtshormonen minder invloed op de tumor hebben. Daardoor groeit de tumor minder snel.Fulvestrant wordt ook gegeven bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn en een aanvullende (adjuvante) behandeling met anti hormonale therapie krijgen.Toediening

Er komt een verpleegkundige van de thuiszorg bij u thuis om de Fulvestrant injecties te geven. U krijgt Fulvestrant in de bilspier.De oncologie-verpleegkundige bespreekt van tevoren met u van welke thuiszorg-organisatie u gebruik wilt maken. Zij verzorgt voor u de aanvraag bij de thuiszorgorganisatie.


De thuiszorg-organisatie belt u op om een afspraak te maken voor het geven van de injecties.Eén keer per maand krijgt u 2 injecties van 250 mg Fulvestrant.


Maar in de eerste maand krijgt u 2 extra injecties met Fulvestrant, namelijk 2 weken na de eerste injecties. Zo is er in de eerste maand gelijk al genoeg Fulvestrant in uw lichaam aanwezig. Hiermee wordt bedoeld: toediening injecties op start dag, 14 dagen later toediening 2 injecties, en nogmaals 14 dagen later toediening 2 injecties.


Daarna zit er steeds 1 maand tussen de injecties met Fulvestrant.Het geven van de injecties
 • U krijgt in iedere bil 1 injectie.
 • Probeer de bilspier zoveel mogelijk te ontspannen.
 • Het inspuiten duurt ongeveer 2–3 minuten.
 • Het is belangrijk dat de injecties op kamertemperatuur zijn. Haal ze dus op tijd uit de koelkast.
 • Zoals bij iedere injectie kan de prik pijnlijk zijn.
 • Soms kan de huid een beetje rood of gevoelig worden na de injectie.

Kosten

Voor de toediening van Fulvestrant wordt geen eigen bijdrage voor de thuiszorg in rekening gebracht. Wel wordt altijd eerst het eigen risico van uw verzekering gebruikt.

Levering

U krijgt de Fulvestrant via de apotheek van Alrijne of via uw eigen apotheek. Uw arts stuurt het recept digitaal naar de apotheek. U hoort van de apotheek hoe u de Fulvestrant thuis krijgt of u kunt het ophalen bij de apotheek.
De medewerkers van de apotheek controleren of u Fulvestrant veilig kunt gebruiken samen met uw andere medicatie.

Bewaren

U bewaart de injectiespuiten Fulvestrant in de koelkast (2°C - 8°C ).
Voordat de thuiszorgverpleegkundige bij u komt om de injecties te geven, haalt u het doosje met de
2 injectiespuiten met Fulvestrant uit de koelkast. Doe dit ongeveer een half uur van tevoren.

Belangrijk:
 • Fulvestrant kan niet goed tegen licht en tegen warmte. Dan zal het minder goed werken.
 • Haal de injectiespuiten Fulvestrant dus niet uit het doosje.
 • Leg de injectiespuiten niet op een warme plaats.
 • Voordat de verpleegkundige de Fulvestrant aan u toedient, mogen de injectiespuiten maximaal
  72 uur buiten de koelkast zijn geweest (bij temperaturen onder 25°C).
 • Gebruik de injecties niet na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat.
 • Zorg ervoor dat kinderen de Fulvestrant niet kunnen zien en er niet bij kunnen komen.

Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan Fulvestrant bijwerkingen hebben, maar niet iedereen krijgt er last van. Waarschuw de oncologieverpleegkundige als u veel last krijgt van een bijwerking.

De meest voorkomende bijwerkingen van Fulvestrant zijn:
 • reacties op de plaats van de injectie, zoals pijn of ontsteking;
 • afwijkingen in gehaltes aan leverenzymen (in bloedonderzoek);
 • misselijkheid;
 • diarree;
 • gevoel van zwakte of vermoeidheid;
 • pijn in gewrichten en spieren;
 • opvliegers;
 • huiduitslag;
 • hoofdpijn;
 • allergische reactie of overgevoeligheidsreactie met zwelling van het gezicht, de lippen, de keel en/ of de tong. (Dit komt erg weinig voor, maar heeft u hier last van, dan moet u direct contact opnemen met uw huisarts!).
Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en extra informatie over Fulvestrant raden wij u aan de bijsluiter goed door te lezen.

Heeft u last van bijwerkingen, vertel dit dan aan uw arts of de oncologieverpleegkundige. Zij kunnen u dan helpen en adviezen geven om de bijwerkingen te verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het advies is om Fulvestrant niet te gebruiken tijdens een zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Ook als u borstvoeding geeft is het advies geen Fulvestrant te gebruiken.

Reactievermogen

Fulvestrant heeft geen invloed op het reactievermogen. U kunt dus gewoon aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Vragen

Heeft u een vraag over de toediening van de Fulvestrant? Of wilt u weten wanneer de verpleegkundige bij u thuis komt?
Dan belt u met de thuiszorgorganisatie:
 • Thuiszorgorganisatie Activite: telefoonnummer 071 516 1415
 • Thuiszorgorganisatie Marente: telefoonnummer 071 409 3333
 • Anders: ......................................................................................
Heeft u een vraag over het medicijn zelf, belt u dan met de apotheek van Alrijne, telefoonnummer
071 517 8190.

Heeft u een vraag over een bijwerking? Belt u dan met uw oncologieverpleegkundige, telefoonnummer 071 582 8535.