Afdelingen & Specialismen

Voor de spoeling en zuivering van uw bloed met een kunstnier verblijft u meestal 3 keer in de week (3 tot 5 uur) op de Dialyseafdeling. Tijdens de behandeling stroomt uw bloed vanuit uw lichaam via een pompsysteem door steriele lijnen naar de kunstnier. Hier vindt de spoeling en zuivering van uw bloed plaats en de afvoer van afvalstoffen. Daarna stroomt het gezuiverde bloed terug naar uw lichaam.

De Dialyseafdeling van Alrijne Leiderdorp heeft 16 dialyseplaatsen. U zit tijdens de behandeling in een dialysestoel. Als u liever in bed ligt, kan dat ook.

De Low-care dialyseafdeling van Alrijne Alphen aan den Rijn heeft 8 dialyseplaatsen. U zit tijdens de behandeling in een dialysestoel.