Afdelingen & Specialismen

Bij hemodialyse thuis heeft u in huis een machine staan die uw bloed spoelt, zuivert en de afvalstoffen verwijdert: de zogenaamde kunstnier. Tijdens de dialyse stroomt uw bloed via een pompsysteem vanuit uw lichaam door steriele lijnen naar de kunstnier. Daarna stroomt het gezuiverde bloed weer terug naar uw lichaam. Technisch gezien is de procedure hetzelfde als bij hemodialyse in het ziekenhuis.

Voor de hemodialyse thuis heeft u een ruime kamer nodig waar de kunstnier kan staan en voldoende opslagruimte voor de voorraad spoelvloeistof.

U kunt de dialyse overdag of ’s nachts uitvoeren. Bij de behandeling heeft u wel assistentie nodig. Of van een naaste of van een verpleegkundig dialyseassistent die bij u aan huis komt.