Afdelingen & Specialismen

Maden therapie is een goede manier om van 'vieze’ wonden weer 'schone’ wonden te maken. Dit is het begin van wondgenezing. Het is een techniek die al duizenden jaren geleden werd gebruikt.

Werking

Veel open wonden zijn bedekt met afgestorven weefsel (necrose). Dit verhindert de wondgenezing. Maden van de groene huisvlieg voeden zich bij voorkeur met afgestorven weefsel. Ze zijn niet in staat om gezonde huid op te eten. Met hun speeksel maken de maden het afgestorven weefsel vloeibaar, waardoor ze dit op kunnen nemen. Ze kunnen wel tot 25 keer hun eigen gewicht in 2 tot 3 dagen opeten. In het Wondcentrum worden de maden los of in zogenaamde 'theezakjes’ op uw wond geplaatst. Uw behandelaar kan u de verschillen uitleggen. Ook zal hij u toelichten waarom bij u voor een bepaalde methode wordt gekozen. De madentherapie kan thuis plaatsvinden. Uw behandeling start in het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis waarna u gewoon naar huis kunt, als uw conditie dit toestaat. Na 3 tot 4 dagen worden de maden in het Wondcentrum verwijderd. De totale behandeling duurt gemiddeld 10-14 dagen. Uw behandelaar beoordeelt of de behandeling herhaald moet worden. In zo’n geval worden er nieuwe maden op de wond geplaatst. Na 3 tot 4 dagen komt u weer naar het Wondcentrum voor een beoordeling van de wond door uw behandelaar. Tot nu toe zijn er goede resultaten behaald met de madentherapie. Bijna alle wonden worden goed schoon en uiteindelijk geneest meer dan 70% van de patiënten.

Bijwerkingen

Het kan gebeuren dat de maden 'ontsnappen’, ofwel: uit het verband weggaan. Dat is vervelend, maar niet ernstig. Met behulp van een bepaalde afplaktechniek, wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat de maden ontsnappen. Maden voeden zich alleen met afgestorven weefsel, waardoor zij nooit aan gezond weefsel zullen komen of zich tegoed doen aan uw meubels. Sommige mensen hebben pijn van de maden, maar dat is goed onder controle te houden met paracetamol (3 keer per dag 1000 mg) en/of een zwaardere pijnstiller.

Geschiktheid

Niet alle wonden zijn geschikt voor de madentherapie. Zo moet er bijvoorbeeld afgestorven weefsel aanwezig zijn. Ook als de grote slagaders naar het wondgebied dicht zijn, lukt het met maden niet altijd om dit te genezen. Tevens is de madentherapie niet geschikt bij botinfecties. Het is voor de behandelaar belangrijk om te weten of u antistolling gebruikt die u via de trombosedienst krijgt. Dit kan soms leiden tot kleine bloedingen in de wond. Daarom vragen wij u om dit bij uw eerste afspraak aan de behandelaar te melden.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor één van onze spreekuren, kunt u contact opnemen met de secretaresse. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur op nummer 071 582 8092.

Vragen

Heeft u vragen over uw behandeling, dan kunt u de verpleegkundige tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 071 582 8513. Buiten kantooruren en op feestdagen is de afdeling telefonisch niet bereikbaar. Als u spoedeisende vragen heeft, dan kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van Alrijne Ziekenhuis, 071 582 8282. De receptionist(e) beantwoordt de telefoon en verbindt u door met de dienstdoende arts of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Contact

Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp Telefoonnummer 071 582 8282 www.alrijne.nl Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis, routenummer 89 Telefoonnummer 071 582 8092 (afspraak); 071 582 8513 (vragen) wondcentrum@alrijne.nl