Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u onderbeenloopgips voorgeschreven.Zowel de arts als de gipsverbandmeester zullen u adviezen geven hoe u hiermee om moet gaan.In deze brochure herhalen we dit, zodat u dit thuis rustig na kunt lezen.


Algemene adviezen

  • Neem bij een bezoek aan de gipskamer altijd uw krukken mee!
  • Het is van groot belang dat u altijd de zwarte schoen onder uw gips draagt; als u dit niet doet kunt u gemakkelijk uitglijden. Bovendien gaat het gips sneller stuk en kunt u uw vloerbedekking beschadigen.
  • U heeft het gips niet zonder reden gekregen. Het is verstandig om verantwoord te belasten en te mobiliseren. Pijn en zwelling betekent dus rustiger aandoen en been hoog houden tijdens de rustmomenten.
  • De eerste dagen kunnen de enkel en de voet dik worden. Legt u dan uw been goed hoog, waarbij de voet hoger moet liggen dan de knie en de knie hoger dan de heup. U kunt zo nodig ’s nachts het voeteneinde van uw matras hoger maken door er een kussen onder te leggen.
  • Zelf een auto besturen mag niet omdat u dan niet verzekerd bent.
  • Denk er aan uw schoen mee te nemen als u weet dat het gips waarschijnlijk verwijderd wordt.

Belasten van uw been

Na het aanbrengen van het gips mag u het been enige tijd niet belasten; dit is afhankelijk van de soort gips die wordt gebruikt. Tijdens het gipsen hoort u of u het gips mag belasten.

Gedeeltelijk belasten
Het komt voor dat na het gipsen, het been niet direct volledig maar eerst gedeeltelijk belast mag worden. U mag belasten op geleide van de pijn.

Langzaam verhogen
Indien afgesproken, gaat u gedurende de periode dat u loopgips heeft het gewicht op uw gipsbeen langzaam verhogen, afhankelijk van de pijn.
Met kruk(ken) lopen
Als u met ruim de helft van uw eigen lichaamsgewicht mag belasten, kunt u met één kruk gaan lopen. De kruk houdt u dan aan de kant van het ’gezonde’ been. U beweegt uw aangedane been tegelijk met de kruk naar voren. Dit vereist wel enige oefening.

Gips droog houden

Het gips mag absoluut niet nat worden. Er zijn douchehoezen die u kunt aanschaffen om het gips droog te houden. U kunt ook met plastic zakken en plakband voorkomen dat uw gips nat wordt.

Gipsklachten

Als u klachten heeft van het gips zoals een scherpe rand, strak zitten of kapot gips dan kunt u zonder afspraak tussen 8.00 uur en 8.30 uur binnenlopen op het inloopspreekuur. U kunt zich melden op de gipskamer.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.
Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u op werkdagen van 08.15 tot 16.30 uur contact opnemen met de gipskamer van Alrijne Ziekenhuis, telefoonnummer 071 582 8045.
Buiten kantooruren kunt u bellen met de spoedeisende hulp (SEH): telefoonnummer 071 582 8905.

De gipskamer van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 87.