Afdelingen & Specialismen

Peritoneaaldialyse (buikspoeling) is dagelijks meerdere keren nodig, 7 dagen in de week. De spoeling vindt plaats in uw buikholte en uw buikvlies (peritoneum) werkt als filter. Via een slangetje (katheter) dat in uw buik is geplaatst, laat u spoelvloeistof in de buikholte lopen. De vloeistof neemt afvalstoffen en overtollig vocht op. Na verzadiging laat u de vloeistof via de katheter weglopen en herhaalt u de procedure. Spoelen kan overdag of ’s nachts.

Spoelingen overdag

Overdag doet u 4 keer per dag handmatig een buikspoeling. Dit is een continue ambulante peritoneaaldialyse (CAPD).

Spoelingen ‘s nachts

’s Nachts spoelt u met een machine. De wisselingen verlopen automatisch gedurende 8 tot 10 uur per nacht. Dit is een automatische peritoneaaldialyse (APD).