Afdelingen & Specialismen

In overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten de stand van de voet te laten corrigeren. De platvoet wordt weer gecorrigeerd naar een normale stand. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de ingreep en het herstel na de operatie. Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat de nabehandeling voor iedereen anders kan zijn.

De operatie

Een operatie kan nodig zijn als eerdere behandelingen onvoldoende effect hadden of niet meer volgehouden kunnen worden. Welke operatie er gedaan moet worden, hangt af van de oorzaak van de platvoet. De correctie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het:

 • verplaatsen of verstevigen van pezen

 • veranderen van de stand van botten

 • vastzetten van gewrichten in de achtervoet

Soms is het nodig om een extra stukje bot in de voet te plaatsen om de stand te kunnen corrigeren. Dit stukje wordt uit uw bekkenkam (het bovenste stukje bot van de bekken) gehaald. In dit geval heeft u dan na de operatie ook hier een wond die gehecht is en verzorgd wordt met een pleister.

Opname

De operaties om een platvoet te corrigeren kunnen over het algemeen met een korte opname (2 dagen) gebeuren.

Voorbereiding

voor de operatie

Preoperatief spreekuur Enige tijd voor de ingreep heeft u een afspraak op het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog. Daar hoort u welke vorm van verdoving voor u mogelijk is. De operatie vindt meestal plaats met een ruggenprik. Dit wordt in sommige gevallen gecombineerd met een blokkade van een pijnzenuw door een prik in de knieholte. Deze blokkade zorgt ervoor dat u de eerste uren na de operatie een goede pijnstilling heeft. Ook hoort u op het preoperatief spreekuur of u nuchter moet zijn voor de operatie, dat wil zeggen dat u vanaf een bepaalde tijd niets meer mag eten en drinken.

Krukken in huis halen

Het is raadzaam om voor de operatie al krukken te huren zodat u deze mee kan nemen op de dag van de operatie. Dit kan bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. U kunt krukken kopen of huren.

Eén dag voor de operatie

De dag voor de operatie belt u met de verpleegafdeling Orthopedie van Alrijne Ziekenhuis Leiden. U hoort dan hoe laat u verwacht wordt, hoe laat u geopereerd wordt en vanaf welke tijd u niet meer mag eten en drinken. Regel vervoer naar huis voor na de operatie. U bent tijdens de gipsbehandeling niet mobiel en mag niet zelf aan het verkeer deelnemen

De dag van de operatie

Neem op de ochtend van de operatie thuis een douche en houdt u aan de voorschriften voor het nuchter zijn. Neem de krukken mee naar het ziekenhuis.

Melden

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de afdeling waar u wordt opgenomen. U geeft de secretaresse uw legitimatiebewijs en zorgpas, zodat zij uw opname kan registreren. Daarna informeert een verpleegkundige u over de verdere gang van zaken op de afdeling.

Naar de operatieafdeling

Als u aan de beurt bent, wordt u in een bed naar de operatieafdeling gebracht. De verpleegkundigen op de operatieafdeling nemen de zorg over en bereiden u voor op de operatie. De gemiddelde duur van de operatie is ongeveer 1,5 uur. De tijdsduur kan variëren, afhankelijk van wat er gecorrigeerd moet worden aan de voet.

Na de operatie

Na de operatie blijft u enige tijd op de uitslaapkamer, totdat u zich zo goed voelt dat u weer naar de afdeling kan. Soms wordt er op de uitslaapkamer al een gipsverband aangelegd. Soms wordt dat de volgende dag gedaan, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gipsverbandmeesters. Het gips mag niet nat worden. U wordt van de uitslaapkamer opgehaald en in bed weer teruggebracht naar uw kamer op de verpleegafdeling. Op de afdeling wordt regelmatig het gips of het verband gecontroleerd op nabloeden. Ook wordt de bloeddruk en de polsslag gemeten. U mag voorzichtig beginnen met eten en drinken.

Weer naar huis

Als alles goed gaat, mag u de volgende dag weer naar huis. Wij raden u aan de eerste nacht thuis niet alleen te zijn. Zorg ervoor dat er iemand bij u in huis is. Het is mogelijk dat u langer dan een nacht moet blijven. Dat kan al tevoren met u overlegd zijn, maar ook tijdens de opname kan blijken dat het beter is dat u langer blijft. Uiteraard wordt dit met u besproken. Omdat u na de operatie niet goed kunt lopen, moet u in alle gevallen ervoor zorgen dat iemand u naar huis kan brengen.

Pijnstilling

Na de ingreep kunt u nog pijn hebben in het geopereerde gebied. U krijgt hiervoor pijnstillers voorgeschreven. Eventueel kunt u deze, voordat u naar huis gaat, ophalen bij de apotheek in het ziekenhuis. U kunt deze medicijnen ook ophalen bij uw eigen apotheek.

De nabehandeling

Na de operatie worden uw voet en onderbeen ingegipst voor 6 tot 12 weken. Dit hangt af van de ernst van de platvoet en welke correcties noodzakelijk zijn. Bij een uitgebreide correctie zal er in totaal 3 maanden gips nodig zijn, waarvan 6 weken met een gips waarbij u niet op het geopereerde been mag staan. De overige 6 weken mag u er wel op staan en mee lopen. De arts zal met u bespreken hoe lang de gipsbehandeling nodig is. De eerste dagen na de operatie wordt geadviseerd het been veel hoog te leggen om zwelling tegen te gaan en pijn te verminderen. Leg de enkel iets hoger dan de knie en leg de knie iets hoger dan de heup.

Lopen met krukken

U mag de eerste 6 weken niet op uw geopereerde been staan, dit betekent dat u met een hulpmiddel moet lopen. Dit kunnen krukken of een looprek zijn. Het is verstandig het onbelast lopen vooraf aan de operatie te oefenen. Ook tijdens het traplopen mag u niet op uw voet staan. U kunt met krukken traplopen. Of u kunt op de billen de trap op en af of plaats beneden een bed. Zowel de krukken als een looprek kunt u huren of lenen bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. Bij de thuiszorgwinkel kunt u ook terecht voor een rolstoel of trippelstoel. Op onze website vindt u instructiefilmpje over het (trap)lopen met krukken: www.alrijne.nl/orthopedie.

Controle

U komt nog een aantal keren terug op de gipskamer voor controle. De eerste controle is een week na de operatie. De wond wordt door de arts, arts-assistent of de physician assistant gecontroleerd. De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden. U krijgt dan een nieuw onderbeengips. Ook voor dit gips geldt dat het niet nat mag worden. De gipsverbandmeester zal u vertellen hoe u om moet gaan met het gips. De vervolgcontroles zijn afhankelijk van de correcties die zijn uitgevoerd. De arts-assistent of physician assistant zal u vertellen wanneer u mag gaan staan het been weer mag belasten. Ook wordt met u besproken wanneer er een röntgenfoto gemaakt wordt van het geopereerde been. Bij de laatste controle wordt het gips verwijderd. Neem dus een stevige, ruime schoen mee bij dit bezoek, eventueel met uw eigen zooltje. U krijgt een verwijzing mee voor de fysiotherapeut, en een controle afspraak op de poli bij de arts die de operatie heeft uitgevoerd.

Revalidatie

Hierna volgt nog enkele weken fysiotherapie, met name oefentherapie. Bij de fysiotherapeut leert u de verplaatste pezen weer te gebruiken, kracht ter herwinnen aan de geopereerde voet/enkel en te lopen met een normaal afwikkelpatroon. In totaal kan het een jaar duren voordat de voet volledig is hersteld en gewend is aan de nieuwe situatie.

Fraxiparine

Bij een onderbeengips is er kans op een trombosebeen. Dit is een bloedstolseltje in een van de vaten van de kuit. Om het risico hierop zo klein mogelijk te maken, krijgt u prikjes mee naar huis: fraxiparine. Elke dag geeft u zichzelf een prikje. De verpleegkundige op de afdeling legt u uit hoe u dit moet gaan doen. U blijft de prikjes gebruiken gedurende de hele gipsperiode.

Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn:

Wondinfectie

Mocht een wondinfectie voorkomen, zult u enkele keren extra gecontroleerd worden en mogelijk gedurende een aantal dagen behandeld worden met antibiotica in tabletvorm.

Restklachten

De voet kan tijdelijk nog gevoelig blijven. Het komt zelden voor dat u last heeft van een plaatje of schroeven. Mocht dit wel het geval zijn, kunnen deze op lange termijn verwijderd worden.

Trombosebeen

Om te voorkomen dat u een trombosebeen ontwikkelt krijgt u fraxiparine spuitjes, die een bloedverdunnende werking hebben. Deze prikjes gebruikt u gedurende de hele gipsperiode.

Pseudoartrose

Soms groeien de botten niet binnen de tijd van 12 weken op de verwachte wijze aan elkaar. Uw behandelend chirurg kan dan besluiten u langer met gips te behandelen. Het komt zelden voor dat in een dergelijk geval een tweede keer geopereerd moet worden.

Contact opnemen

Neemt u contact op met de gipskamer bij een of meer van de volgende verschijnselen:

 • als het gips knelt, kapot gaat of pijn doet

 • als uw gips nat is geworden

 • als u hoge koorts krijgt (38,5 C of hoger)

 • als de wond hevig gaat bloeden •als u vrij plotseling een pijnlijk gezwollen been krijgt, met een rode tot blauwachtige verkleuring. Dit kan wijzen op een trombosebeen.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, wilt u dit dan tijdig doorgeven? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc. ) gewijzigd, geeft u dit dan door aan de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Orthopedie, de verpleegkundige op de afdeling, de gipsverbandmeester of aan de behandelend arts.

Telefoonnummers:

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur kunt u contact opnemen met Gipskamer

 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: 071 582 8496

Polikliniek Orthopedie

 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 8122

 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: 071 582 8059

 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: 0172 467 059

Fysiotherapie

 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (voor vragen over hulpmiddelen en bewegen): 071 582 8334

Verpleegafdeling Orthopedie

 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 8970

Spoedeisende hulp Buiten kantooruren en op feestdagen kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: 071 582 8905.

Geef uw mening!

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.