U bent door uw (huis)arts doorverwezen naar de polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis vanwege klachten die te maken hebben met uw bloedvaten. Binnen de polikliniek Chirurgie is een team van vaatchirurgen, een vaatverpleegkundige en doktersassistentes werkzaam. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek komt u in contact met deze hulpverleners. Deze folder geeft u meer informatie over de rol van de vaatverpleegkundige binnen de polikliniek Chirurgie.

 

Wat is een vaatverpleegkundige?

Een vaatverpleegkundige (of vasculair verpleegkundige) is een gespecialiseerd verpleegkundige, die mede verantwoordelijk is voor de zorgverlening aan patiënten met een aandoening aan de slagaders. De vaatverpleegkundige heeft zowel verpleegkundige als medische kennis en is in staat en bevoegd om besluiten te nemen op het gebied van diagnose en behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met een van de vaatchirurgen.Wat kunt u van de vaatverpleegkundige verwachten?

De vaatchirurgen vormen samen met de vaatverpleegkundige uw behandelteam. In dit behandelteam wordt nauw samengewerkt waardoor behandeling en informatie zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. De vaatverpleegkundige is voor u de contactpersoon binnen het behandelteam. De vaatverpleegkundige:

 

  • brengt met u uw klachten in kaart en bespreekt met u hoe uw klachten uw dagelijkse activiteiten beïnvloeden;
  • inventariseert samen met u de risicofactoren die van invloed zijn op uw vaatziekte;
  • verricht lichamelijk onderzoek;
  • vraagt de noodzakelijke onderzoeken aan;
  • bespreekt met u de uitslag van de verrichte onderzoeken;
  • informeert u en uw familie over de voorgestelde onderzoeken, behandelingen en eventuele operatie.

Dit alles vindt plaats volgens richtlijnen die zijn opgesteld door het vaatchirurgisch team.

De vaatverpleegkundige heeft een eigen poliklinisch spreekuur. Tijdens dit spreekuur kan de vaatverpleegkundige zo nodig een van de vaatchirurgen bereiken voor (telefonisch) overleg.
U kunt een poliklinische of telefonische afspraak met de vaatverpleegkundige maken via de polikliniek Chirurgie.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.
Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.


Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie.

De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8045.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 071 582 8905.
Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie.