Bij klachten aan bloedvaten, spreken we van Perifeer Arterieel Vaatlijden. Vaatlijden wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (arteriosclerose). Dit kan leiden tot verschillende aandoeningen, zoals etalagebenen (Claudicatio Intermittens), vernauwing van de halsslagaders (carotiden), spataderen en een abnormale verwijding (aneurysma) in de buikslagader. Bij een aneurysma wordt indien mogelijk de patiënt behandeld met een zogeheten endoprothese. Dit is een minder belastende operatie waarbij een kunststofbloedvat via de liezen naar binnen wordt geschoven en ontplooid.

In Alrijne werken de vaatverpleegkundige en de vaatchirurg nauw samen aan uw behandeling. Alrijne heeft het zogenaamde Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk. De Hart & Vaatgroep kent dit keurmerk ieder jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria voor vaatchirurgie, interventieradiologie en aanvullende zorg. Het gaat dan om de kwaliteit van de behandeling van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. 

Informatie opvragen

Wij kunnen u via onze website helaas nog niet alle informatie bieden van behandelingen en onderzoeken. Wilt u informatie opvragen over een behandeling of onderzoek dat niet beschikbaar is, dan kunt u een verzoek doen aan de afdeling patiëntencommunicatie. Stuur een e-mail naar patientencommunicatie@alrijne.nl o.v.v. uw naam, onderwerp van uw informatie aanvraag, de betreffende locatie van Alrijne en eventuele contactgegevens. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

dr. B.L.S. (Boudewijn) Borger van der Burg

Chirurg

P.P.A. (Paul) Hedeman Joosten

Chirurg

dr. A.J. (Arianne) Ploeg

Chirurg

Terug naar boven