Afdelingen & Specialismen

In het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis worden patiënten met chronische wondproblemen behandeld. Er kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling. Hierdoor wordt het Wondcentrum ook wel een multidisciplinair behandelcentrum genoemd. Er wordt gebruik gemaakt van moderne wondbehandeltechnieken.

 

Het behandelteam

De leden van het behandelteam van het Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis zijn afkomstig uit diverse specialismen. Afhankelijk van de ernst en plaats van de wond(en) kan de patiënt te maken krijgen met:

 

 • medisch specialisten:


  o een of meer chirurgen (vaatchirurg, traumachirurg en/of oncologisch chirurg);


  o dermatologen;


  o plastisch chirurgen;


  o orthopedisch chirurgen;


  o internisten;


  o revalidatieartsen;


  o medisch microbiologen;


  o interventie radiologen;


  o wondartsen.

 • verpleegkundig specialisten;

 • wondverpleegkundigen;

 • doktersassistenten;

 • gipsverbandmeesters;

 • diëtisten;

 • orthopedisch schoenmakers.

Zij overleggen samen met de patiënt wat de beste behandeling is voor het wondprobleem. De wond wordt tijdens het spreekuur door leden van het behandelteam beoordeeld, behandeld en verzorgd.

 

Naast de mogelijkheid van poliklinische behandeling kan opname in Alrijne Ziekenhuis noodzakelijk zijn voor de behandeling.Een afspraak maken

Voor een behandeling op het Wondcentrum is een verwijzing van een andere behandelaar nodig. Dit kan een behandelend arts, huisarts of een verpleegkundig specialist van een thuiszorgorganisatie zijn.

 

Om een afspraak te maken voor één van onze spreekuren neemt de patiënt contact op met de secretaresse. Zij is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 16.30 uur op 071 582 8092.Wanneer de patiënt hulp van een partner of mantelzorger krijgt, dan is het aan te bevelen dat deze persoon mee komt naar het spreekuur. Zo kan de verpleegkundige hem of haar de noodzakelijke handelingen aanleren.Uw behandelplan

U bent doorverwezen naar het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis voor de behandeling van uw wond(en). Tijdens uw eerste afspraak beoordeelt de behandelaar van het multidisciplinair behandelteam de aard en de ernst van het wondprobleem. In veel gevallen zal hij/zij dit doen samen met een of meer andere leden van het team.Op grond van de bevindingen stelt de behandelaar samen met u een schriftelijk behandelplan op. In dit behandelplan staat onder andere hoe de wond verzorgd moet worden. Het is belangrijk dat u dit behandelplan meeneemt naar huis en thuis goed doorleest. In de periodes tussen de verschillende ziekenhuisafspraken moet de wond namelijk regelmatig thuis verzorgd worden. Deze thuisverzorging maakt deel uit van het behandelplan. Voor de genezing van de wond(en) is het van belang dat dit goed wordt uitgevoerd. Als u hierbij hulp nodig heeft, kan de verzorging overgedragen worden aan de verpleegkundige van de thuiszorg.

 

Is dit laatste bij u het geval, dan vragen wij u om altijd het communicatieblad/overdrachtformulier van de thuiszorginstelling mee te nemen naar het spreekuur van het Wondcentrum.Onderzoeken

Om de juiste behandeling voor uw wondprobleem vast te stellen, is het vaak nodig om één of meerdere onderzoeken uit te voeren. Veel voorkomende onderzoeken zijn:Enkel-arm index + teendrukmeting

: het bepalen van het bloeddrukverschil tussen de armen en de benen.Duplex onderzoek

: met behulp van echografie wordt de doorgankelijkheid van de bloedvaten in kaart gebracht.Angiografie

: met behulp van een contrastvloeistof worden röntgenopnamen gemaakt om de doorgankelijkheid van de bloedvaten te beoordelen.Bloedonderzoek

: bijvoorbeeld voor het bepalen van ontstekingswaarden of het glucosegehalte in het bloed.Bacteriologisch onderzoek (door middel van een wondkweek)

: bepalen of er bacteriën aanwezig zijn die de wondgenezing kunnen beïnvloeden.Röntgenonderzoek

: met behulp van een röntgenfoto de kwaliteit van het bot beoordelen.Pathologisch onderzoek (door middel van een biopt)

: met behulp van een microscoop wordt gekeken naar cellen en weefsels om te bepalen of er afwijkingen zijn die de wondgenezing kunnen beïnvloeden.Behandelingen

In het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis vinden verschillende behandelingen plaats.

 

Het doel van een behandeling kan zijn:

 

 • het reinigen van de wond(en);

 • het bevorderen van weefselgroei;

 • het bevorderen van huidherstel;

 • het corrigeren van de voetstand.

Het reinigen van wonden

Een aantal veel voorkomende behandelingen is:

 

 • het verwijderen van dood of geïnfecteerd weefsel met behulp van chirurgische instrumenten;

 • steriele maden behandeling (meer informatie over deze behandeling kunt u lezen in de brochure madentherapie);

 • de behandeling met specifieke wondbedekkers die de wond kunnen reinigen.

Het bevorderen van weefselgroei

Een aantal veel voorkomende behandelingen is:

 

 • de behandeling met specifieke wondbedekkers om weefselgroei te bevorderen;

 • de behandeling met negatieve druktherapie (meer informatie over deze behandeling kunt u lezen in de folder negatieve druktherapie.)

Het bevorderen van huidherstel

Een aantal veel voorkomende behandelingen is:

 

 • de behandeling met specifieke wondbedekkers om huidherstel te bevorderen;

 • de behandeling met een huidtransplantatie. Dit kan op de polikliniek of op de operatiekamer plaatsvinden.

Het corrigeren van de voetstand (vaak in samenwerking met de orthopedisch chirurg)

Een aantal veel voorkomende behandelingen is:

 

 • corrigeren stand door middel van een tenolyse of een decapitatie (bij klauwsand van de tenen).

 • corrigeren spitsstand van de enkel door middel van een achillespeesverlenging.

 • corrigeren van de stand door veranderingen verloop van voet pezen.

Gedurende bovengenoemde behandelingen kan het noodzakelijk zijn dat u medicijnen gebruikt zoals:

 

 • antibiotica (geneesmiddelen om infecties te bestrijden);

 • hormoon crème/zalf

 • pijnstillers;

 • antitrombose injecties (injecties om kleine stolsels in de bloedvaten te voorkomen);

 • bloedvat verwijdende medicatie;

 • jichtmedicatie;

 • corticosteroïden tabletten.

Samenwerking met thuiszorgorganisaties

Er is een nauwe samenwerking met thuiszorgorganisaties. Dit betekent dat een groot aantal behandelingen bij u thuis kan plaatsvinden. Een aantal thuiszorgorganisaties hebben gespecialiseerde wondverpleegkundigen in dienst.Doorverwijzing

 • Indien u wordt behandeld met zwachteltherapie kunt u worden doorverwezen naar de huidtherapeute. Dit is een deskundige op het gebied van lymfedrainage en oedeemtherapie.

 • Bij wonden aan de voet kan uw behandelaar u verwijzen naar het spreekuur van de orthopedisch schoenmaker. Deze kan aangepaste schoenen aanmeten en fabriceren.

 • Doorverwijzing naar een hyperbaar zuurstofcentrum voor aanvullende therapie.

De noodzaak en mogelijkheden van doorverwijzen worden tevoren met u besproken.Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze blijven innemen zoals u gewend bent, tenzij uw behandelend arts anders heeft voorgeschreven.

 

In overleg met uw behandelaar van het Wondcentrum kunt u enkele uren voor de behandeling pijnstillende medicatie innemen, zodat de behandeling minder pijnlijk is.Wetenschappelijk onderzoek

Het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis voert meerder studies uit, waarbij is afgesproken dat de resultaten anoniem worden bijgehouden. Anoniem betekent dat uit de gegevens niet is te herleiden bij welke patiënt ze horen. Indien dit bij u van toepassing is, wordt u uiteraard van tevoren geïnformeerd en gevraagd of u zou willen deel nemen.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

 

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.Vragen

Heeft u vragen over uw behandeling of constateert u veranderingen in of rond het wondgebied, neem dan contact op met het Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis.Contactgegevens

Het Wondcentrum is dagelijks tussen 09.00 en 16.30 uur bereikbaar via 071 582 8092 of e-mail

 

wondcentrum@alrijne.nl.Buiten deze tijden en op feestdagen is de afdeling telefonisch niet bereikbaar. Als u spoedeisende vragen heeft, dan kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van Alrijne Ziekenhuis, 071 582 8282. De receptionist(e) verbindt u door met de dienstdoende arts of de Spoedeisende Hulp (SEH).Locaties

Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 40, tel. 071 517 8031

 

Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 89, tel. 071 582 8092

 

Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, routenummer 33, tel. 071 582 8092

 

Wondpolikliniek De Coepel, Katwijk, tel. 071 582 8092

 

Wondpolikliniek Sassembourg, Sassenheim, tel. 071 582 8092