Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………………dag, …………. - …………. - 20…………. om ………………………………… uur in:

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, polikliniek Neurologie, routenummer 47

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polikliniek Neurologie, routenummer 126

  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, polikliniek Neurologie, routenummer 16.

Uw behandelend arts wil bij u een Carpaal Tunnel Syndroom-onderzoek (CTS) laten verrichten. Met behulp van dit onderzoek kan de specialist meer te weten komen over de functie van de zenuwen in de hand.

Waarvoor dient het onderzoek

Het Carpaal Tunnel Syndroom is een veel voorkomende klacht aan de handen. U kunt onder andere last hebben van tintelingen of een 'doof’ gevoel in de vingers. De oorzaak is een beknelling van een zenuw in de pols. Met behulp van een zenuwgeleidingsonderzoek wordt dit aangetoond.

Voorbereiding op het onderzoek

U wordt verzocht geen bodylotion of crème te gebruiken. Wij verzoeken u tijdens het onderzoek geen horloge of andere polssieraden te dragen.

De dag van het onderzoek

Het is voor een geleidingsonderzoek van belang dat de temperatuur van de handen hoog genoeg is. Bij een temperatuur van minder dan 30°C geleiden de zenuwen langzamer en zijn ze moeilijk van zieke zenuwen te onderscheiden. Als de handen te koud blijken te zijn, worden ze voor het onderzoek in warm water opgewarmd.

Het onderzoek

Er worden 2 ringetjes om uw vinger geschoven en een aantal elektroden (plakkers) op de huid geplakt ter hoogte van de spieren. De laborant stimuleert de zenuwen in de pols met elektrische schokjes. Deze elektrische prikkels kunnen een schrikreactie geven. Het is echter moeilijk om een precieze voorspelling te geven van wat u gaat voelen, omdat iedereen anders op dit onderzoek reageert.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

De neuroloog bespreekt de uitslag met u. Een enkele keer is dat direct na het onderzoek, maar meestal wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Verhindering

Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.